Válasszon ablakméretet: Automatikus beállítás 800x600 1024x768

Hírszolgáltatás


Katolikus Világegyház

Erdélyi Katolikus hírportál

Főegyházmegyei Ifjúsági Iroda, Eger

Főegyházmegyei Könyvtár, Eger

Római  Katolikus Egyházi Gyűjtemény, Sárospatak

Szent Bertalan-templom Kincstára, Gyöngyös

Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2015. szeptemberi száma Nyomtatás E-mail
Írta Homa János / Egyházmegyei Hírek   
hétfő, 31 augusztus 2015
A tartalomból:

Angyalok által - Szeptember 29-e a főangyalok (Mihály, Gábor és Ráfáel) ünnepe, október 2-a pedig a szent őrzőangyalok emléknapja. Ez a két angyal ünnep, de főképpen a szentmise imádságai emlékeztetnek bennünket az angyalok létezésére. A szentmise kezdetén, amikor bűnbánatot tartunk, „az összes angyalokat és szenteket” is kérve fordulunk az irgalmas Istenhez. A Glória éneklése is emlékeztet bennünket az angyalokra, akik a „Dicsőség a magasságban Istennek” kiáltással hirdették a Megváltó születését a betlehemi pásztoroknak. Azután az angyalokkal együtt énekeljük a „háromszor-szent” éneket, amely kifejezetten angyali ének. A miséző pap pedig Istentől azt kéri, hogy „szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni Fölséged színe elé”. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora arról is ír cikkében, hogy Nagy Szent Gergely pápa volt az, aki elsőként írt könyvet az angyalok természetéről. Megfogalmazása számunkra is tanulságos: „Tudnunk kell, hogy az angyal szó tisztséget jelent, és nem természetet. A mennyei hazának ezek a szellemi lényei ugyanis természetük szerint mindig szellemek, viszont egyáltalán nem mindig lehet angyaloknak nevezni őket. Valójában csak akkor „angyalok”, vagyis küldöttek, amikor valamilyen isteni üzenetnek közvetítői. Azokat, akik kisebb jelentőségű üzeneteket hoznak, nevezzük angyaloknak, azokat pedig, akik fontosabb üzeneteket adnak át, főangyaloknak”.

Szolgálni és másokért élni - Az Egri Főegyházmegye köznevelési intézményeinek pedagógusai és lelkipásztorai kaptak meghívást arra a tanévnyitó ünnepségre, amelyet augusztus 25-én tartottak az Egri Bazilikában. A résztvevőket Juhász Ferenc atya, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának (EKIF) elnöke köszöntötte. Ternyák Csaba egri érsek szentbeszédében rámutatott: az idei tanévre azt a nevelési célt tűztük ki magunk elé, hogy a ránk bízott gyermekek és fiatalok növekedését segítsük, és felkészítsük őket a családi életre. Ternyák Csaba érsek hangsúlyozta: olyan felnőttekké szeretnénk nevelni fiataljainkat, akik képesek uralkodni káros szenvedélyeiken vagy önző vágyaikon. Hiszen tudjuk nem az az erős ember, aki másokat legyőz, hanem aki önmagát le tudja győzni. A felnőttkor akkor kezdődik, amikor egy fiatal felelősséget tud vállalni a tetteiért és döntéseiért, amikor megtanul szolgálni és másokért élni. Ezért olyan fontos a bérmálás szentsége, amely a kegyelmi rendben ehhez segíti hozzá a fiatalokat.

Ezután Pölöskei Gáborné, a köznevelési intézményrendszer fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár tartott előadást „A köznevelési rendszer fejlesztésének irányai” címmel. Majd Bíró László püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferense beszélt a család szerepéről.

Ezután vehették át az egri érsektől a Szent Gellért-díjakat a katolikus oktatásban és nevelésben végzett kiemelkedő szolgálatért.
Bővebben...
Közlemény Nyomtatás E-mail
Írta Egri Főegyházmegye   
csütörtök, 27 augusztus 2015
Az Egri Főegyházmegye 2015. szeptember 1-től előreláthatólag hat köznevelési intézmény fenntartói jogát veszi át.
Az Emőd Város polgármesterének kezdeményezésére átvenni szándékozott Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a Gyermekálom Óvoda átvétele sajnos meghiúsult.
2015. augusztus 18-án Emőd Város Önkormányzata a gyermekétkeztetési szerződés megkötéséhez olyan feltételeket szabott, amelyek a többi intézményünkben alkalmazott feltételektől jelentősen eltérnek.
E feltételeken Emőd Város Önkormányzata kérésünk ellenére sem változtatott.

Eger, 2015. augusztus 27.
Egri Főegyházmegye

Szolgálni és másokért élni - főegyházmegyei tanévnyitó az egri bazilikában Nyomtatás E-mail
Írta Szöveg: Homa János Fotó: Balogh Ferenc   
kedd, 25 augusztus 2015
Az Egri Főegyházmegye köznevelési intézményeinek pedagógusai és lelkipásztorai kaptak meghívást arra a tanévnyitó ünnepségre, amelyet augusztus 25-én tartottak az egri bazilikában. A résztvevőket, a 45 nevelési-oktatási intézmény képviselőit Juhász Ferenc atya, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának (EKIF) elnöke köszöntötte. A szentmise a Veni Sancte-val, azaz a Jöjj Szentlélek Úristen című énekkel kezdődött. Ternyák Csaba egri érsek szentbeszédében rámutatott: az idei tanévre azt a nevelési célt tűztük ki magunk elé, hogy a ránk bízott gyermekek és fiatalok növekedését segítsük, és felkészítsük őket a családi életre.
Bővebben...
Másfél év alatt újult meg a kerecsendiek temploma Nyomtatás E-mail
Írta heol.hu - B. K.   
hétfő, 24 augusztus 2015
Délelőtt zsúfolásig megtelt a római katolikus templom a helyi hívekkel, akik ez alkalommal nem szokványos istentiszteleten vettek részt. Másfél éve annak, hogy az egyházközség elhatározta, hogy felújíttatja az épületet, ami mostanra készült el. A külső, belső rendbetételre megközelítőleg hatvan millió forintot fordítottak. A pályázatokból, az adományokból, illetve az Egri Érsekség hathatós támogatásából megújulhatott a teljes tetőszerkezet, a padlózat, restaurálták a festményeket, s akadálymentesítették a bejáratot. Az ünnepi szent misét Ternyák Csaba egri érsek mutatta be, aki egyúttal meg is áldotta a kerecsendiek templomát.
Bővebben...
Keresztáldás és szentmise Lillafüreden Nyomtatás E-mail
Írta Szöveg: Gróf Lajos - Fotók: Fojtán László   
hétfő, 24 augusztus 2015
Mint már korábban beszámoltunk róla, tavaly nyáron egy viharban kidőlt fa zuhant Lillafüreden a limpiászi keresztre, s döntötte a földre. Fojtán István mérnöknek sikerült olyan munkatársakat maga köré toboroznia, akiknek segítségével új keresztet ácsoltak, a megsérült korpuszt kijavították, és a feszületet a helyére emelték. Augusztus 22-én délután pedig szentmise keretében került sor a feszület megáldására. A hívek sokaságának részvétele mellett Kalna Zsolt minorita tartományfőnök áldotta meg a keresztet, majd a területileg illetékes főesperes, plébánossal: Mikolai Vincével együtt mutatta be a hálaadó szentmisét.

(A képgalériát a "Bővebben"-re kattintva tekinthetik meg.)
Bővebben...
A bölcsekre kell támaszkodni - Szent István-nap Egerben Nyomtatás E-mail
Írta Szöveg: Homa János - Fotó: Lénárt Márton   
péntek, 21 augusztus 2015
Egerben az idén – a rossz idő miatt, a hagyományoktól eltérően nem a várban, a hajdani székesegyház romjainál, hanem – a bazilikában tartották a Szent István-napi szertartást augusztus 20-án. A szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatta be, a város papságával együtt.
Bővebben...
Innováció és kooperáció - Böjte Csaba Jászapátin Nyomtatás E-mail
Írta Szöveg: Taczman Mária - Fotó: ifj. Pócs János   
szerda, 19 augusztus 2015
Várakozást felülmúló érdeklődés övezte hétfőn este a Böjte Csaba ferences szerzetes által bemutatott szentmisét a jászapáti templomban. A zsúfolásig megtelt templomba az egész Jászságból érkeztek. A papság és a hívek mellett a világi vezetők, az egyházi iskolák diákjai és tanárai is egyaránt szép számmal képviseltették magukat. Az eseményről Taczman Mária tudósított, ifj. Pócs János pedig fotókat küldött.
Bővebben...
Nagyboldogasszony búcsú a miskolci minoritáknál Nyomtatás E-mail
Írta Szöveg: Gróf Lajos - Fotó: Fojtán László   
kedd, 18 augusztus 2015
Szokatlan módon nem a templomban, hanem a rendház kertjében került sor augusztus 15-én Miskolcon a minorita-templom Nagyboldogasszony búcsújára. Ennek oka a pár nappal korábban a plébánia egyik irodájában keletkezett tűz. Szentbeszédet mondott és az ünnepi szentmisét Seregély István nyugalmazott egri érsek mutatta be.
Bővebben...
2015. augusztusi Új Misszió Nyomtatás E-mail
Írta Dobos Klára   
kedd, 11 augusztus 2015
A tartalomból:

- A borítón képek a Czestochowai Szűzanya-kegyhelyről
- A vihar ledöntötte, ám újra áll a lillafüredi limpiászi kereszt
- Isten "térerejét" keresve – gondolatok a 33. egerszalóki lelkigyakorlatról
- Don Bosco az Akropoliszon – színház egyházi tulajdonban
- Csehimindszenti keresztút – "üzenetek" a hercegprímástól
- Szent Lőrinc könnyei
- Örökfogadalom, isteni "rendelésre" – a pasztorálpszichológus a szerzetesekről
- A magyar zene nyelvújítója – 200 éve született Mosonyi Mihály
- Áldott légy... – twitter-üzenetek Ferenc pápától
- Megemlékezések gyémántmisékről, újmisékről...
- Képek az abasári, gyöngyöshalászi, tarnaleleszi stb. egyházközségek életéből
Bővebben...
Dicsérjétek az Urat! - ünnepi kórustalálkozó a mezőkövesdi Szent László-templomban Nyomtatás E-mail
Írta Mozerné Horga Stefánia   
kedd, 11 augusztus 2015
Az 1000 éves Egri Főegyházmegyére emlékező „Dicsérjétek az Urat!” kórustalálkozó 12. alkalommal került megrendezésre a Mezőkövesdi Esperesi Kerületben. Idén a rendezvény az I. Matyó Világtalálkozó hivatalos programjai között is helyet kapott, így a rendezés időpontja (július 21.) is későbbi volt a szokásosnál.

A találkozó fővédnöke a hagyományokhoz híven Ternyák Csaba egri érsek volt. A találkozón részt vett Fekete Zoltán Mezőkövesd város polgármestere, valamint a képviselőtestület tagjai. Meghívott vendégek voltak többek közt: Szabó József Béla főegyházmegyei zenei igazgató, Berkes László pápai prelátus, a Jézus Szíve-templom plébánosa is.
Bővebben...
A miskolci Szent Anna búcsú Nyomtatás E-mail
Írta Fojtán László   
kedd, 28 július 2015
Minden évben szabadtéri szentmise keretében emlékezik meg a papság a hívekkel együtt a miskolci Szent Anna plébániatemplom védőszentjéről, Mária édesanyjának, Szent Annának a névnapjáról. Így volt ez az idén is. A templomkertben tíz órakor kezdődött ünnepi szentmise szónoka és főcelebránsa Kuminetz Géza professzor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára volt.
Bővebben...
<< Első < Előző 1 Következő > Utolsó >>

Eredmények 1 - 15 / 15
Translate This Website

Kereső:

Dátum, névnapok

Ma 2015. 9. 1, kedd, Egon napja van.
Holnap Rebeka napja lesz.


Online

Jelenleg 23 vendég online

Szent István Rádió

Rádiónkat online is hallgathatja!

A rádió honlapjának eléréséhez
klikk a rádió logójára!

Online felhasználók

Jelenleg 23 vendég online

Statisztikák

Látogatók: 7042194

Bejelentkezés

Felhasználónév

Jelszó

Emlékezz rám
Elfelejtetted a jelszavad?
Még nincs azonosítód?
Készíts egyet