A Miskolci Nemzeti Estélyen adták át a Kartal–Veczán-díjat


Mint 1956-ban a rádióban, ismét felhangzott Beethoven Egmont-nyitánya hétfőn, október 22-én a Művészetek Házában, ahol a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége miskolci csoportja immár tizennegyedik alkalommal rendezte meg az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékünnepségét, a Miskolci Nemzeti Estélyt, amelyen átadták a Kartal-Veczán-díjat is, melyet minden évben olyan miskolci személynek ítélik, aki keresztény, nemzeti értékelvű munkássága, közéleti szerepvállalása alapján mindannyiunk számára követendő példa lehet. Ebben az esztendőben a díjat dr. Majorosné dr. Hortai Rita házi gyermekorvos kapta.

Szakács Árpád, a Magyar Idők újságírója ünnepi beszédében megemlékezett az 1956-os forradalomról. A szabadságharcok miskolci eseményeinek felidézése után arról beszélt, hogy forradalmaink, szabadságharcaink mindig azért törtek ki, hogy azok lehessünk, akik lehetünk. Időnként felcsillan a remény és összegződnek a magyar akaratok, lehetnénk többek, jobbak, akár hasznosabbak is. Bár a hasznosság szempontjaival a magyar forradalmak idején senki nem törődik, csak azzal, hogy teremtsünk magunknak saját világot. És a magyar forradalmak kezdetükkor ezért békések és vértelenek, mert nem az ellenség és zsarnokság gyűlölete lendíti a lábakat a menetelésre, karokat az esküvésre, hanem a remény, hogy majd most kiteljesíthetjük legjobb szándékainkat, a tehetségünket. Képtelen túlzás, mégis igaz, szorgalmunk lehetőségéért rohanunk a barikádokra, hogy úgy lehessünk szorgoskodók, ahogy akarjuk. Forradalmaink március 15-e óta a tehetség forradalma is és október 23-án a tehetség nevében kiáltottunk, hogy ruszkik haza!

Ezután került sor a Kartal–Veczán-díj átadására. A laudációt dr. Várhelyi Krisztina, a KÉSZ miskolci csoportja elnökségének tagja tartotta. Mint mondta, dr. Majorosné dr. Hortai Rita Sajóládon dolgozik házi gyermekorvosként. Gyógyító munkája mellett különböző egészségfejlesztési programokat szervez. Három felnőtt gyermeke van és négy unokája. Az egészségügy és család mellett nagy szerepet játszik életében az irodalom. A 2008-ban alakult Éltető Lélek Irodalmi Kör alapító tagja, tavaly óta pedig az általa alapított Versbarátok Körének vezetője. A díjat nem tudja személyesen átvenni, mert jelenleg Erdélyben tartózkodik, ahol Böjte Csaba ferences szerzetes gyermekotthonaiban teljesít szolgálatot. Egy miskolci orvoscsapat tagjaként szűrővizsgálatokat végeznek és gyógyítanak.

Az elismerést Veczán Pálné és Kalna Zsolt, a minorita rend tartományfőnöke adta át a díjazott lányának, Molnárné Majoros Évának, aki felolvasta édesanyja köszönőbeszédét. Kiemelte, nagy megtiszteltetés, hogy idén ő kapja ezt a rangos elismerést. – Saját berkeimben mindig szerettem szervezni, rendezni valamit. Valami olyat, amivel a gyógyításon túl is adhatok valami többletet a környezetemnek – írta. Néhány éve visszatalált fiatalkori szenvedélyéhez, a szavaláshoz. Ráébredt, hogy ez az az eszköz, mellyel megvallhatja hitét, hazája iránti elkötelezettségét, és talán irányt mutathat hallgatóinak.

A Miskolci Nemzeti Estély második felében a Hargita Népi Együttes
(Marosvásárhely) lépett fel, s arattak nagy sikert Örökség című előadásukkal.

 

Szöveg:  Gróf Lajos         Fotók:  Fojtán lászló