Az Eucharisztia ünnepe Homrogdon

2018. október 3-án, a homrogdi Krisztus Teste és Vére templomban, az indiai származású P. James Mariakumar SVD segítette a híveket elmélyülni az Eucharisztia titkában. A verbita atya karizmatikus egyéniségével, fiatalos, dinamikus előadásmódjával mindenkit megérintett, aki nyitott szívvel hallgatta. Tiszta, világos és  határozott szavai megtérésre, életük újragondolására késztette a jelenlévőket.

A katekézisében az atya egy egészen sajátos képet adott az Eucharisztiáról. Csodálatos hasonlatot vont a gabona és a szőlő, illetve Jézus Krisztus teste és vére között. A gabonát és a szőlőt is meg kell törjük, hogy az oltárra tudjuk helyezni az átváltoztatáshoz használt kenyeret és bort. A kereszten Jézust teljes önátadásban lévő emberként láthatjuk - mondta. Ha nem tagadod meg önmagadat és nem veszed keresztedet, akkor nem lehetsz a tanítványom – idézte Jézus szavait. Tehát amikor az Eucharisztiához szeretnénk járulni, Isten igéje szerint kell élnünk. Készen kell álljunk a szenvedésre, meg kell bocsájtanunk ellenségeinknek, szeretnünk kell őket. Így távolíthatjuk el magunkból az önzést. Csak ezután vehetjük magunkhoz Jézus Krisztus Testét és Vérét, és ekkor válunk mi magunk is Eucharisztiává. Az atya szavait idézve: „meg kell törni az önzőségünket, és Isten szeretetében meg kell sütni”.

A katekézist szentmise követte, amelynek főcelebránsa Kormos Csaba gesztelyi plébános volt. A prédikációban P. James Mariakumar atya hangsúlyozta: “Az Atya akarata az, hogy Jézust követve éljük az életünket! Szeressük Istent, szeressük önmagunkat és embertársainkat úgy, ahogyan Isten szeret bennünket!"

A szentmise után kihelyezett Oltáriszentség előtt a verbita atya teljes odaadással imádkozott a megjelent hívekért, hogy lobbantsa lángra szívüket az Úr és mindannyian fel tudják venni keresztjüket.

Világos tanítás, lélekindító buzdítás, egy hiteles  ember tanúságtétele volt ez a nap, amely agapéval zárult.

Kormosné Horváth Anita