Elhunyt Dr. Mátrai Benedek c. apát, kanonok

A Váci Egyházmegye és a rokonság fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy szeretett testvérünk DR. MÁTRAI BENEDEK c. apát, kanonok 2018. szeptember 7-én , életének 70., papságának 47. évében, szentségekkel megerősítve hazatért az Úrhoz.

Elhunyt paptestvérünkért az engesztelő szentmiseáldozatot Vácott a Székesegyházban 2018. szeptember 19-én, 18 órakor és folyó hó 20-án, 11 órakor az ecsédi templomban mutatjuk be, majd a helyi temetőben helyezzük örök nyugalomra.

Paptestvérünk 1948. szeptember 24-én született Ecséden. Pappá szentelték Egerben, 1972. április 3-án. Tanulmányi szabadságon volt Budapesten 1972-1973. Káplánként működött Erdőtelken 1973-1974, Bélapátfalván 1974-1976. Ösztöndíjasként tanult Párizsban 1976-1978. Káplánként tevékenykedett Törökszentmiklóson 1978-1980, Nyíregyházán 1980-1985. Majd plébános lett Kenderesen 1985-1990, Rakamazon 1990-1993 és Pásztón 1993-1995. Irodaigazgató volt Vácott 1995-1997. Ismét plébánosként szolgált Dabas-Alsón, Dabas-Felsőn 1997-2008, Verőcén 2008-2014. Plébániai Kormányzó volt más plébánia vezetése mellett Kismaroson 2009-2014. Kisegítő lelkészi szolgálatot vállalt Veresegyházon 2014-2015 és Püspökszilágyon 2015-től. C. apáti kitűntetésben részesült és kanonok lett 1994-ben. Kerületi esperesi teendőket látott el 1994-1995. A doktorátusát fundamentális teológiából szerezte. Igényes gondolkodását teológiai képzettségéhez híven mindig őrizte, ezért előadásai magas szintűek és prédikációi igényesek voltak. Váci éveiben a Váci Egyházmegyei Könyvtár teológiai szakértője volt, aki az idegen nyelvű teológiai irodalmat a szakrendbe beosztotta. Ezt a tevékenységet kevéssel halála előtt is szívesen végezte.
Hűséges papi életét a Mennyei Atya jutalmazza az Atyai ház örömében!

R.I.P.