Karitász önkéntesek egyházmegyei találkozója

 (A képekre kattintva galéria nyílik!)

Az egyházmegyében működő karitász önkéntesek találkozójára került sor 2018. szeptember 29-én az egri bazilikában. A találkozón 60 karitászcsoport, 600 önkéntessel képviselte magát, köztük 45 caritas junior taggal. A program nyitásaként Dr. Ternyák Csaba egri érsek ünnepi köszöntője hangzott el.

Ezt követték Dr. Papp Miklós morálteológus, görögkatolikus lelkész előadásai, melyekben a segítő tevékenység morális kérdéseiről és a segítő tevékenység során szerzett sebekről és azok gyógyulásáról beszélt a résztvevőknek.

A találkozó csúcspontját kétségtelenül a szentmise jelentette, melynek főcelebránsa az egyházmegye főpásztora, Dr. Ternyák Csaba volt. Az egri érsek szentbeszédében elsőként Nátánael példáján keresztül rávilágított: Jézus lát, és belelát az emberbe. Amikor közeledünk hozzá, látja, hogy mi lakik a szívünkben. Így nemcsak azt tudja, hogy milyenek vagyunk, akik az Egyház nevében és az Evangélium szellemében akarjuk tenni a jót, hanem azt is tudja, hogy az a szolgálat, amit végzünk, az nem önmagunk megvalósításáról és mások elé való példának állításáról szól. A továbbiakban az előadó által is hangsúlyozott tényt fejtette ki: életünknek, szolgálatunknak, de ennek a napnak is a liturgia óhatatlanul a csúcspontja, mely által az Istennel való kapcsolatunkat meg tudjuk erősíteni. Éppen ezért tanította a II. Vatikáni Zsinat, hogy a liturgia csúcs és forrás. Ezt követően a Főpásztor beszédében utalva a nap liturgikus emléknapjára, - Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalok ünnepére -, a teremtett világ hitünk szerinti tervezettségéről, látható és láthatatlan részeiről tanított: a Hiszekegyben imádkozzuk, hogy hisszük: az Isten egy láthatatlan világot is teremtett. A láthatatlan és a látható világ is egyaránt Isten tökéletes tervének a része. Majd Ternyák érsek arról beszélt, hogy a liturgia arra is tanít bennünket, akarjuk-e, tudjuk-e szeretni az Istent. Ez a szeretet akkor igazán jó, akkor igazán hatékony, ha jellemzik azok a tulajdonságok, melyeket Szent Pál apostol az I. Korintusi levélben leír. Bár ezek között nem szerepel, de még hozzátehetnénk egyet, ami talán a leginkább jellemző Isten szeretetére is: a szeretet leleményes. Leleményes, hiszen erről szól az egész üdvtörténet: "ha belegondolunk, hogy az ember elárulta az Istent, megtagadta, az ősbűn állapotában a halál örököse lett. És az Isten leleményes szeretete éppen a halálból hozta ki az életet. Mert amikor az Isten emberré lett, akkor magára vette halandó természetünket és Ő maga meghalt a kereszten. És a halálával győzte le a halált. Ennyire szeretett bennünket. Mennyire leleményes, mennyire szellemes ez a szeretet! Az Isten ennyire szereti a vert helyzeteket, a gyenge helyzeteket. Mert abban mutatkozik meg igazán az Ő igazi nagysága és ereje" - mondta Ternyák Csaba. Végül buzdítva a jelenlévőket arról beszélt, hogy váljanak az Egyház hiteles arcává a világ előtt, hogy mindenki számára megtapasztalhatóvá és állandóan aktuálissá tudják tenni az Evangélium a szeretetről szóló tanítását. "Ti vagytok azok, akik az egyház igazi kincseit őrzitek", - folytatta az egri érsek, utalva arra, amikor II. Sixtus pápa Lőrinc diákonusra bízta az egyház kincseit, hogy ossza szét és támogassa a szegényeket. Lőrincet elfogták és követelték rajta a kincseket, erre ő odavezette a betegeket és a szegényeket, mert ők az egyház igazi kincsei. Majd az egyházmegye szülöttjének, Szent Erzsébetnek példáját állítva a jelenlévők elé, "ha boldogok akartok lenni, tegyetek boldoggá másokat!" - zárta szentbeszédét a Főpásztor.

A szentmise után, a közös ebédet követően Fehér Róbert erdőkövesdi plébános: "Karitász az egyházközségben"; a jászárokszállási Tóth Lászlóné: "Karitász élet és programok"; az ózdi Gérecz Sándorné: "Jótékonykodó karitász programok", a recski Vas Zsoltné Tüske Virág: "Közösségben segítünk" és a mezőnyárádi Varga Lászlóné: "Caritas Junior" című beszámolóit, tanúságtételeit hallgathatták meg a karitász önkéntesek. A program Szent Erzsébet litániával és az azt követő áldással zárult. A nap moderátorai Árvai Ferenc főegyházmegyei karitászigazgató és helyettese, Dr. Németh Zoltánné voltak.

(Kép és szöveg: bf)