Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2018. novemberi száma

A tartalomból:

Halottainkra emlékezünk - November a halottak hónapja. Nyilvánvalóan azért, mert nemcsak Mindenszentek ünnepén és Halottak napján, hanem az egész hónapban gyakrabban gondolunk elhunyt szeretteinkre. Nehéz belenyugodni elvesztésükbe. Nem nyugtat meg bennünket a gyakran elhangzó sztereotípia: ez az emberi élet rendje, előbb vagy utóbb mi is mindnyájan sorra kerülünk.

Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora arról is ír cikkében, hogy egyedül az Isten szava, a megváltó Jézus személye és feltámadása az, ami vigasztalást ad és elviselhetőbbé teszi számunkra a halált, a mulandóságot. Jézus bennünket is, mint Máriát és Mártát arra emlékeztet: „Én vagyok a feltámadás és az élet, mindaz, aki belém vetett hittel él, nem hal meg örökre”. Szent Jeromos (331-420) vigasztalása is tanulságos lehet számunkra: Mint keresztények „nem akarunk gyászolni, amiért elvesztettük szerettünket, hanem hálásak vagyunk azért, hogy eddig velünk volt, és azért, mert most is a miénk, mert aki az Úrhoz hazatér, megmarad Isten népének közösségében, csak épp előrement”. November hónap első két napja, ez a két sajátos ünnep azt hirdeti számunkra, hogy az Egyházban, a Krisztusban hívők közösségében az élők és holtak összetartoznak.

Megújult kálvária - Tibolddaróc temploma 1826-ban épült késő-barokk stílusban. A 14 stációból álló szabadtéri keresztút a templom jobb oldalán kezdődik. Meredeken mennek fel a lépcsők a domboldalon, ahol az egyes állomások találhatók.

Pálfi János plébános elmondta, hogy a bükkaljai plébánia ma is hagyományosan vallásos hívekből áll. A II. világháború utáni évek szegény világa ellenére is kálvária épült a településen 1947-ben. Azok a családok állították, amelyek imádkoztak a háborúban maradt családtagjaikért. Közülük sokan elestek, de nem kevesen túlélték a háborút és hazatértek a hadifogságból. A Jóisten meghallgatta a családok imádságát. Ma is fontos, hogy a családtagok imádkozzanak egymásért. Erre való felhívás a most megújult kálvária. Az idők során tönkrement keresztút megrongálódott stációit ugyanis helyre hozatták, többnyire ugyanazok a családok, amelyek az eredetit állították. A rekonstrukciót a helyiek és az elszármazottak támogatásával, az önkormányzat segítségével sikerült megvalósítani.  A megújult kálváriát október 7-én áldotta meg Ficzek László általános helynök.

Vallomás a családról - dr. Gergelyné dr. Kemény Katalin, a miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium matematika-földrajz szakos középiskolai tanára a Szent Gellért-díj arany fokozatát vehette át az idei tanévnyitón Ternyák Csaba egri érsektől. A laudációból többek között azt is megtudhattuk róla, hogy az intézmény tantestületének 1992-től tagja. Elkötelezett katolikus keresztény életet él. Minden napját szentmisével kezdi, családjával a miskolci Minorita templomhoz kötődik. Városi keresztúton, keresztény értelmiségi előadásokon, lelkigyakorlatokon, zarándoklatokon készséggel vesz részt. Mindkét szaktárgyát oktatja, nagy hangsúlyt helyez a tehetséggondozásra, a hátrányos helyzetűek támogatására. Osztályfőnökként harmonikus kapcsolatot ápol diákjaival. A kitüntetett az Egyházmegyei Híreknek vallott életéről.

Iskolaigazgatók értekezlete - Szentmisével kezdődött az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő nevelési - oktatási intézmények igazgatóinak szokásos éves értekezlete október 3-án. Az idei tanév mottója: „Minden a családban kezdődik”. Szentbeszédében Ternyák Csaba egri érsek rámutatott: manapság egyre több a csonka családban élő gyermek, ezért az iskolának fel kell vállalnia, hogy beszél a családi életről, értékekről és segíti a gyermekeket saját nemiségük kibontakozásában, hogy a családban férfiként és nőként teljesedhessen ki életük. Ha a belső tartásunk megtörik, az identitásunk megroppan, nem tudjuk, hogy kik vagyunk és kik szeretnénk lenni. Őseink hite, kereszténységünk segít abban, hogy családjaink és nemzetünk jó irányba fejlődjenek – tette hozzá.

A gyermekeket igazán csak saját közegüket, otthoni körülményeiket látva lehet megismerni – vallja Juhász Ferenc, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke, aki a Szent István Televízió kérdésére elmondta: nagy feladat és áldozat ez a pedagógusoktól, de fontos lenne a családlátogatások rendszerét visszahozni. Jelenleg közel 80 telephelyen 50 nevelési-oktatási intézmény működik az egyházmegye fenntartásában.