Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2018. szeptemberi száma

A tartalomból:

Veni Sancte - Az alap- és középfokú oktatási-nevelési intézményekben mindenütt megtartották a tanévnyitó ünnepségeket. Ilyenkor az iskolaigazgatók főként azt szokták hangsúlyozni, hogy az iskola a magyar állam jóvoltából biztosítja az oktatás tárgyi és személyi feltételeit. Az első órán az osztályfőnökök pedig a rendre, a fegyelemre és a szorgalmas tanulásra szokták figyelmeztetni a nyári vakációról visszatért gyermekeket. A szülők és nagyszülők pedig úgy gondolják, hogy az új tanév új lehetőség arra, hogy gyermekeik és unokáik egyre többet tudjanak, és így „többek és jobbak” legyenek. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora arról is ír cikkében, hogy a katolikus iskolák abban is reménykednek, hogy nevelési céljaik és módszereik által a rájuk bízott fiatalok a jó Istenhez is közelebb kerülnek.

Főegyházmegyei tanévnyitó - Az Egri Főegyházmegye köznevelési intézményeinek pedagógusai és lelkipásztorai kaptak meghívást arra a tanévnyitó ünnepségre, amelyet augusztus 29-én tartottak az egri bazilikában. A több mint 1800 résztvevőt Juhász Ferenc atya, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának (EKIF) elnöke köszöntötte.

Ezt követően Dr. Freund Tamás akadémikus, egyetemi tanár tartott előadást "A művészetek által gazdagított belső világ és az információrobbanás hatásai a kreatív gondolkodó képességekre" címmel. A neves agykutató előadásában kiemelte: érzelmeink és motivációink együttesen jelentik belső világunkat. Az érzelemgazdag belső világ elengedhetetlen ahhoz, hogy a külvilág információit megfelelő hatékonysággal tároljuk el agyunk olyan mélységeibe, amelyekből a kreativitás is táplálkozik.

Majd Dr. Csépe Valéria akadémikus, egyetemi tanár előadása hangzott el, melynek címe: "Szövetté szőtt tudás" volt.  A tanulás- és a tanulócentrikus tartalmi megújulás lényegét elemezte a köznevelésben.

Az ünnepi szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatta be, az iskolák lelkipásztorainak koncelebrálásával.  A liturgia a Veni Sancte-vel, a Jöjj, Szentlélek Úristen kezdetű énekkel kezdődött. Ternyák érsek szentbeszédében elmondta: „minden pedagógus törekszik arra, hogy sikeres, eredményes legyen, hogy diákjaiból jó és felkészült embert faragjon, olyat, aki tudja a 'leckét', aki figyel a tanítójára.”

Ministránstalálkozó Rómában - Július 30. és augusztus 3. között tartották Rómában a nemzetközi ministránstalálkozót, amelyre 19 országból több mint 60 ezer fiatal érkezett. Hatalmas öröm és lelkesedés volt tapasztalható a város utcáin. Ministránsok vidám csoportjai töltötték meg az olasz fővárost.

A német fiatalok után az egyik legnagyobb csoportot a magyarok alkottak. Összesen 1700 ministráns vett részt az anyaországból és a határontúli magyar közösségekből. A zarándoklatra egyházmegyénkből száz fiatal érkezett.

Papszentelés - A miskolci Avas-Déli (Isteni Ige) plébániatemplomban, augusztus 25-én Ternyák Csaba egri érsek ünnepi szentmise keretében pappá szentelte Elek László SJ diakónust. Elek László 1985-ben született. Teológiai tanulmányait kispapként Esztergomban, majd Rómában végezte. 2009-ben lépett be a jezsuita rendbe. A noviciátust követően 2011-től 2014-ig a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégiumban szolgált, majd 2014-től Bostonban folytatott speciális tanulmányokat. Tavaly Erdő Péter bíboros, Esztergom-budapesti érsek szentelte diakónussá. 2017-től Miskolcon az iskolalelkészség munkájában vesz rész. Jelmondatát a Filippi levélből választotta: „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! Jóságotok legyen ismert minden ember előtt! Az Úr közel van!”

Pácin szülöttjére emlékeztek - Halálának 20. évfordulója alkalmából, szentmise keretében emlékeztek meg Dr. Gál Ferenc teológia professzorról szülőhelyén, Pácinban, július 25-én.

Ternyák Csaba egri érsek köszöntőjében elmondta: a mai napon, Szent Jakab apostol ünnepén hálát adunk egy nagyszerű emberért, egy nagyszerű papért, aki ennek az egyházközségnek a szülötte. Büszkeség tölti el a páciniakat, hogy egy olyan embert adhatott egyházközségük a katolikus egyháznak, amilyen Gál Ferenc volt.

Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök szentbeszédében hangsúlyozta, Jézus arra tanítja apostolait, hogy legyenek alázatosak, legnagyobbnak lenni a többi közt nem hatalmaskodással, hanem szolgálattal lehet. Gál Ferenc élete pedig híven tükrözi, ezt az üzenetet.

A szentmise végén az érsek megáldotta Gál professzor, a pácini templom bejáratánál elhelyezett emléktábláját. A professzor munkásságáról tárlat is nyílt, amely a Mágocsi kastélyban kapott helyet.

Homa János