Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2019 januári száma

A tartalomból:

Tegyük a jót, az Egyház nevében - A Főegyházmegyei Karitász Központ az Egri Főegyházmegye területén teszi a jót az Egyház nevében és az Evangélium szellemében. Árvai Ferenc atya, egyházmegyei karitász-igazgató elmondta, hogy Árpád-házi Szent Erzsébet, – a karitász védőszentje, egyházmegyénk szülötte – példáját követve 2018-ban a karitász különösen a legszegényebb családokat támogatta. Segített közüzemi számlatartozásban, gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz vásárlásában, lakbértartozás rendezésében.  Ahol pedig szükség volt, ott tartós élelmiszert, ruhát, bútort adott a rászorulóknak. A gyermekeknek nyári táborok szervezésével, iskolakezdési és iskolai étkeztetési támogatással, pelenka adománnyal, továbbá ruha-, játék- és élelmiszer csomagokkal segített.   Időseket és betegeket is támogatták, szükség esetén meglátogatták őket otthonaikban és a bentlakásos intézményekben. Az Egri Főegyházmegyében 65 plébániai karitász csoport működik, ahol 914 önkéntes tevékenykedik. Egyházmegyei találkozójukra hatszázan jöttek el és találkoztak Ternyák Csaba érsekkel, aki megköszönve áldozatos munkájukat, bíztatta és megerősítette őket.

Az Egri Karitász Központ 40 millió Forint értékben támogatta 2018-ban a krízissegély programban a rászorulókat. Az egyházmegyei karitászigazgató megköszönte a támogatók, adományozók jóságát. 2019-ben is változatlan a célunk – mondta Árvai Ferenc –, tegyük a jót, az Egyház nevében és az Evangélium szellemében. Ezért továbbra is várjuk az adományokat: a Főegyházmegyei Karitász Központ Eger számlaszáma: CIB 10700282-48854209-51100005.

Reményből élünk - Ismét eltelt egy év, és megadatott számunkra, hogy újévet kezdhetünk. Az újesztendő kezdetén még bizakodva, reménykedve tekintünk előre, annak ellenére, hogy nem tudhatjuk pontosan, mi vár ránk. Talán azért is, mert az ember egyik alapvető tulajdonsága az állandó reménykedés. Abban bízunk, hogy az idei esztendő jobb lesz, mint a tavalyi. Azért bizakodunk, mert ilyenkor tele vagyunk jó szándékkal, és úgy gondolkodunk, mint Santiago, az öreg halász, Hemingway kisregényének főhőse, aki így okoskodott: Nem tudom, hogy mi a bűn, de az biztos, hogy a reménytelenség az bűn, „mert az ember nem arra született, hogy legyőzzék”. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora arról is ír cikkében, hogy mint istenfélő emberek hitből fakadó reménnyel kezdjük meg az új esztendőt. Hitünk szerint a reménység olyan isteni erény, mint a hit és a szeretet. Legalább olyan fontos és nélkülözhetetlen, mint a másik kettő. XVI. Benedek pápa egy enciklikában (A keresztény reményről, 2007) összefoglalta a keresztény remény igazi természetrajzát. Mindannyiunknak szükségünk van kisebb-nagyobb reményre mindennapi életünkben, de ezek a remények nem elegendők a „nagy-remény” nélkül, ami nem más, mint maga a világmindenséget teremtő és üdvözíteni akaró személyes Isten. Az embert szerető és gondviselő Isten tehát a reménységünk alapja. A keresztény remény ezért élő remény, mert a személyes Istennel való élő kapcsolaton alapul.

Vízkereszt: Isten minden emberhez eljött - Január 6-án ünnepli a Katolikus Egyház Vízkeresztet, parancsolt ünnepként. Az epifánia – „epiphania Domini”, az „Úr megjelenése” – néven is ismert nap Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe. A IV. század elejétől lett ez a nap liturgikus ünneppé, és ennek szokása gyorsan elterjedt előbb Keleten, majd Nyugaton. A keresztények körében 312–325 között lett, Jézus Krisztus születésének, keresztségének, a kánai menyegzőnek és egyúttal a Háromkirályok (napkeleti bölcsek) látogatásának ünnepe. Később az ünnep elsődleges témája Keleten Urunk keresztsége (erre emlékeztet a vízszentelés), Nyugaton pedig a Háromkirályok látogatása lett. Az Egyház szertartásai szerint ezen a napon vizet szenteltek. A víz megszentelésének, azaz megkeresztelésének szertartásából ered a magyar vízkereszt elnevezés is. A magyarság körében a vízkereszt ünnepéhez kötődően különböző népszokások alakultak ki a századok során. Vízkeresztkor kezdődik meg a házszentelések időszaka, amely a 15. századtól kialakult szokás. A házszentelés szertartása során a pap az újonnan megáldott szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat; megáldja a benne lakókat. Szokás szerint a házszentelés után az ajtóra fölírják az évszámot és a népi értelmezés szerint a Háromkirályok nevének (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) kezdőbetűit: 20 + G + M + B + 18. Az eredeti értelmezés szerint a három betű a latin áldásformula kezdőbetűi: Christus Mansionem Benedicat („Krisztus áldja meg e házat”). Vízkereszt ünnepe megmutatja, hogy Isten minden emberhez eljött. Azt kérjük, hogy az új esztendő minden napját kísérje Isten segítsége és áldása!

10 millió perc - 2018-ban ünnepelte a Szent István Rádió alapításának 18., a Szent István Televízió alapításának 7. évfordulóját. Ez idő alatt mintegy 10 millió perc folyamatos adást sugárzott a rádió, s több száz televíziós híranyag készült. Bár 2018-ban az évfordulók egyike sem volt kerek, mégis elmondható, hogy fontos események történtek a szerkesztőség életében. Bérczessy András  igazgató, főszerkesztő elmondta: megerősödött a Szent Imre Katolikus Iskolarádiós Hálózat, februárban elindult a diákok saját műsora, Hangoló címmel, melyben vasárnaponként  beszámolnak életükről, az egyházi ünnepekről, lelki élményeikről. A nyári képzések mellett egy-egy alkalommal ellátogatnak az ifjú rádiósok a szerkesztőségbe év közben is, hogy tovább ismerkedjenek a műsorkészítéssel. Ilyenkor bekapcsolódnak a rózsafüzér imádságba is.

Bérczessy András igazgató, főszerkesztő azt is elmondta: a rádió és a televízió folyamatosan végzi munkáját, hogy küldetésének megfelelve a „Jó hír hangja” legyen, s közvetítse Jézus Krisztus tanítását. Köszönet fenntartónknak a nézőknek és hallgatóknak! Imádságos szeretettel adnak hálát mindezért, s bíznak abban, hogy 2019-ben is figyelemmel követik adásaikat.

Az oktatás mellett a lelki nevelés is fontos - Bojszkó Tiborné, a miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda matematika-kémia szakos tanára a Szent Gellért-díj arany fokozatát vehette át Ternyák Csaba egri érsektől az egri bazilikában tartott tanévnyitón.

Az intézmény vezetője által írt laudációból megtudhattuk, hogy Bojszkó Tiborné Gulybán Magdolnát a pedagógus pálya iránti elköteleződése, alázata, hihetetlen munkabírása, Isten és a katolikus egyház melletti hite tette méltóvá a díj elnyerésére. Az egri tanárképző főiskolán 1978-ban szerzett matematika-kémia szakos tanári diplomát. 2005-től lett a Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda tantestületének tagja. Szaktanárként, osztályfőnökként, tanulószoba vezetőként példaként áll tanítványai előtt tudásával, hitéletével és megértő, elfogadó nevelési módszereivel. Éveken keresztül ő volt a reál munkaközösség elkötelezett vezetője. A tanulmányi versenyeken kimagasló eredményeket értek el tanítványai. A tanárnőről szóló írás az Egyházmegyei Hírek januári számában olvasható.