Ökumenikus imahét

Megkezdődött az Ökuenikus imahét, melyen a Krisztus-hívők egységéért imádkoznak a történelmi egyházak papjai, lelkészei és hívei. Egerben a református templom adott otthont az első eseménynek január 21-én.

Tóth Imre református lelkész köszöntötte a megjelenteket, majd Szabó József spirituális atya mondta el bűnbánati gondolatait. Demkó Balázs görögkatolikus szervezőlelkész a keresztények felelősségéről szólva elmondta: nem a válaszfalakat kell közöttünk magasítani. Csizmadia István plébános, kanonok imádságában gyengeségeink legyőzéséért fohászkodott.

A fertálymesteri kórus zenei szolgálata után a Szentírásból olvasott fel dr. Dolhai Lajos rektor, ezt követően Marossy Balázs papnövendék a zsoltárokból  idézett, Szabó József spirituális a Római levél sorait tárta a jelenlévők elé. Az evangéliumot Demkó Balázs olvasta fel.

Ficzek László érseki helynök volt a nap igehirdetője, aki az imahét mottóját („Az igazságra, csakis az igazságra törekedj…” ) magyarázva kifejtette: nagyszerű dolog, ha valaki az igazság szerint tudja élni életét. Furcsa lehet a 21. század keresztényeinek, hogy csupán a megérdelemtet kapjuk Istentől, embertársainktól.  Többre vágyunk. Az Ószövetségben a választott nép megéli Isten tanítását, apró cseppekben kapja a tudást az Istenhez vezető úthoz. A nép legbensőbb vágya így harmoniában lett a a tanítással, felismerték az igazságot, megélhető valóságként. Az Újszövetésgben elhangzik egy örök kérdés Pilátus szájából: mi az igazság? Jézus perében teszi fel ezt, önmagát tisztázni akarván. A megfeszített Jézus feje fölé helyezett felirat foglalja össze az igazságot. Így van már válaszunk arra, hogy hogyan kell élnünk: Jézus elhozta mindazt, ami szívünk vágyát magába foglalja, s azt, amit Isten fontosnak tart elmondani nekünk. Annyira fontosak vagyunk Istennek, hogy kinyilatkoztatja magát nekünk, s egyszülött fiát is odaadja.  Vágyódunk arra, hogy Istent keressük, ő pedig bemutatkozik nekünk. A krisztusi igazság nemcsak a helyes ismeretet jelenti, a felismert igazság vonz és kötelez bennünket. Emberi életünkben az igazságra való vágy megnyilvánul, már kisgyermekkortól kezdve. Ha két vitázót meghallgatunk külön-külön, mindkettőnek igaza van. Az igazság a valóságról alkotott hiteles kép filozófiai értelemben. De tudjuk, hogy mennyi hazugság vehet bennünket körül, s önmagunkat is becsaphatjuk, Istennek azonban nem lehet, nem érdemes hazudni, őt nem tudjuk becsapni. A modern embernek talán ez a legnagyobb tragédiája: embertársait, önmagát félre tudja vezetni, s a hibák és bűnök letagadásával gondolja tisztának lelkét. Jézus új életre hívott meg bennünket, melynek jellemzője az igazság és a szentség.  Jézus főparancsa mindig a szeretet, mely legfőbb iránytűnk – zárta igehirdetését Ficzek László helynök.

Az Ökumenikus imahét eseményeit minden nap 20 órától felvételről közvetíti a Szent István Rádió.

Az imahét füzete elérhető itt: http://www.meot.hu/dokumentumok/2018keresztyen/OkuImahet2019_tomoritett.pdf

Az Ökumenikus imahét további programjai:

 

Eger

Miskolc

22. kedd 17 óra

Egri Bazilika - Aklan Béla ev. lelkész

Avasi református templom

Igeolvasás, imádság:     Harangozó Dóra (református lp.)

Igehirdetés: Juhász Ferenc (római katolikus  plébános)

23. szerda 17 óra

Evangélikus templom - Koós Ede atya vagy Demkó Balázs gör. kat.

Búzatéri görögkatolikus templom

Igeolvasás, imádság: Sándorné Povazsanyecz Gyöngyi (evangélikus lp.)

Igehirdetés: Szabó Sándor (református lp. )

24. csütörtök 17 óra

Ciszterci templom-Zentai László baptista lelkipásztor

Belvárosi-református templom

Igeolvasás, imádság: Almási Ferenc (református lp.)

Igehirdetés: Szalkai József (minorita szerzetes)

25. péntek 17 óra

Református templom - Koós Ede atya vagy Demkó Balázs gör. kat.

Mindszenti római katolikus  templom

Igeolvasás, imádság: Almásiné Tar Gabriella (református lp.)

Igehirdetés: Hangóné Birtha Melinda (református lp.)

27. szombat 17 óra

Egri Bazilika - Tóth Imre ref.

 

Belvárosi- evangélikus templom 

Igeolvasás, imádság: Lelkészek                            

Igehirdetés: Érsek, Püspökök

 fotó: Péderi Zsolt