Szent Imre hét „Családok délutánjával” a tenki iskolában

A hagyományőrzés mindig is kiemelt helyet foglalt el intézményünk életében. Az iskola névadása óta minden évben az Imre névnap hetében kerül erre sor. Jó alkalmat kínált mindehhez  most az EFOP-os pályázat hagyományőrző napja ill. napjai. A hét első napját az iskola volt igazgatója emlékének szántuk ”Mészáros József emléknappá” nyilvánítottuk immár 10 éve. A visszaemlékezések mellett, közösen koszorút és mécseseket helyeztünk el a sírjánál. A második napon nyílt kézműves foglalkozásra került sor, melyet az iskolánk rajztanára tartott. Szerda a sporté, házi bajnokságok zajlottak, melyen rendkívüli lelkesedéssel vettek részt a diákok. Hagyomány már a vers, próza, dal verseny is a község könyvtárában, ahová szép számmal jelentkeztek tanulóink, a szülők pedig büszkén nézték meg gyermekük produkcióját. A szerda is és a csütörtök is nyílt tanítási órákkal zajlott, lehetőséget kínálva a tanulási időbe való betekintésre. E hét fő eseményei, programelemei péntekhez és szombathoz kapcsolódtak. Minden évben új elemekkel gazdagítjuk és tesszük változatossá e névadóról szóló hetet, ugyanakkor összekapcsoljuk a tanév kiemelt témáival. Így történt ez most is. Pénteken az 5. osztály műsorát, mely családokról szólt – versek, dalok formájában- népi táncház követte. Katolikus iskola lévén  hagyományőrző eseményeink közé tartozik a Jóistennel való találkozás. Most ez egy zeneszerző - előadó művész, Pintér Béla fellépésével történt, nagyon jó és hatásos  hangulatot teremtett dalaival, melyek az Úrhoz és róla szóltak.

Szombat teljes mértékben a családokról és családoknak szólt. „Családok délutánja” címmel hirdettük meg, mintegy húsz család jelezte részvételét. Közösen a tenki templomban szentmisén vettünk részt, melyet Kiss Csaba atya – aki erdőteleki származású – és dr. Lengyel Gyula atya celebrált. Szentbeszédükben kiemelték a családok fontosságát és szerepét. A finom, közös ebéd elfogyasztása után sor került „Iskola segítője” cím átadására, melyet két szülő kapott meg, akik különösen sokat tettek az iskolánkért. Meghívott vendégeink, hevesi Nevelési Tanácsadó tagintézményvezetője, rendőrség képviselői, Csaba atya, polgármester úr röviden felelevenítette gyermekkorának meghatározó családi élményeit, pályaválasztásának motivációját és tanácsokat próbált adni a gyermekneveléshez. E programelem alatt a családok gyermekeinek külön teremben kézművesfoglalkozást ill. filmnézést szerveztünk. Szerettünk volna családoknak egy könnyed, szórakoztató vetélkedőt is tartani – én és helyettesem készültünk erre - de az  idő szűkössége miatt ezt kénytelenek voltunk elhagyni ill. egy más alkalomra áttenni. Ugyanis olyan kulturális élmény következett, mely e napot, e délutánt megkoronázta. Mohai Gábor különleges élményt nyújtó  előadásában gyönyörű magyar költők versei szólaltak meg ill. két fiatal művész Handa Eszter és Cselepák Tamás csodaszép magyar dalokkal szórakoztatta a jelenlevőket. Azt remélem, sőt biztos vagyok benne, hogy egy életre szóló élménnyel lettek gazdagabbak a résztvevők. A lelki, érzelmi gazdagodás mellett emlékként mindenki hazavihetett egy volt tanítványunk által készített mézeskalácsot e délután logójával. 

„A család is … olyan valami az életben, ami becses… Olaj az élet lámpásában”/ Gárdonyi Géza/              

                                                                                             Vargáné Forgács Anna  -    igazgató