Történelmi tanulmányi verseny az Egri Főegyházmegye középiskolásai számára

Az 1938-ban, Budapesten megrendezett 34. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra emlékezés és a 2020-ban, Budapesten megrendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra felkészülés jegyében, az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő középiskolák 10. 11. és 12. évfolyamain tanuló diákoknak történelem tantárgyi tanulmányi versenyt hirdetünk az alábbiak szerint.

A tanulmányi verseny címe: „Az 1938. évi budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus és kora”

A verseny tartalma: Magyarország politikai és egyházi történelme 1938-ban.

A verseny célja: A versenyre készülés segíti középiskolai történelem tananyag alapos és részletes megismerését.

Díjak: az első három csapat tagjai és felkészítő tanárai, elismerő oklevélben és pénzjutalomban részesülnek az alábbiak szerint:

 • az első helyezett csapat 3 tagja és 1 felkészítő tanára, egyénenként: 100.000.- Ft.
 • a második helyezett csapat 3 tagja és 1 felkészítő tanára, egyénenként: 80.000.- Ft.
 • a harmadik helyezett csapat 3 tagja és 1 felkészítő tanára, egyénenként: 50.000.- Ft.

Nevezés: A középiskolák 10. 11. és 12. évfolyamain tanuló diákokból álló 3 fős csapatok, csapatonként egy-egy felkészítő tanár megnevezésével, 2018. október 1-jéig nevezhetnek az Egri Főegyházmegye honlapjának

http://eger.egyhazmegye.hu/oktatas/tanulmanyiversenyek címéről letölthető nevezési lap kitöltésével és aláírásával.

A nevezési lapot postai úton az Egri Főegyházmegye Oktatási Osztálya 3301 Eger, Pf. 80. címre,

elektronikusan pedig Dr. Bartók Béla egyetemi docens bartok.bela@uni-eszterhazy.hu e-mail címre kell elküldeni.

A verseny ütemezése:

 • október 1. és 2018. november 19. között az első feladatlap megoldása és elküldése

Téma: Magyarország külpolitikai helyzete 1938-ban

Az első feladatalap 5 témája:

  • A magyar-német kapcsolat
  • Ausztria megszállása
  • A bledi konferencia
  • Az első bécsi döntés
  • A kárpátaljai válság

 • november 19. és 2019. január 14. között a második feladatlap megoldása és elküldése

Téma: Magyarország belpolitikai helyzete 1938-ban

A második feladatalap 5 témája:

  • A kormányváltás
  • A győri program
  • A népi írók mozgalma
  • Az 1. zsidótörvény tartalma
  • A nyilaskeresztes veszély

 • január 14. és 2019. március 4. között a harmadik feladatlap megoldása és elküldése

Téma: A magyar társadalom állapota 1938-ban

A társadalmi rétegek jellemzői életmódja

A harmadik feladatalap 5 témája:

   • A főnemesség
   • A nagypolgárság
   • A középosztály
   • A munkásság
   • A parasztság

 • 2019. március 30. (szombat)

Szóbeli döntő Egerben, az írásbeli feladatokból a nevezést benyújtó iskolákból legmagasabb pontszámot szerzett csapatok részvételével.

A döntő célja többféle készség és képesség fejlesztése és ellenőrzése.

Egy iskolából csak a legmagasabb pontszámot elért csapat juthat a döntőbe.

A döntő témája: A magyarországi és a külföldi katolikus egyházak részvétele az 1938-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson és az eseménysorozat hatása a társadalomra

A döntő 8 témája:

 1. Az eucharisztia a katolikus teológiában
 2. Az Actio Catholica tevékenysége
 3. A Magyar Katolikus Püspöki Kar tagjainak életpályája
 4. A szerzetesrendek szerepe Magyarországon
 5. Eugenio Pacelli bíboros és a külföldi vendégek
 6. Cserkészek és leventék
 7. A Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Tanácsa (KALOT) és munkássága
 8. Szent István király és a Szent Jobb tisztelete

 

Jó felkészülést és eredményes versenyzést kívánok!

 

Eger, 2018. augusztus 10.

Dr. Ternyák Csaba
egri érsek