Egri Hittudományi Főiskola

Az Egri Hittudományi Főiskola több, mint 300 éve végzi küldetéséből fakadó feladatát: lelkipásztorok képzését, és a rendszerváltás óta - a helyi Egyház szükségleteire válaszolva - hittanárok képzését.

Egyházi fenntartású felsőoktatási intézmény. A főiskola szervezését Egerben Telekessy István püspök 1700-ban kezdte el. 1704-ben kezdődött el az oktatás, de az intézet alapítólevelét csak 1709-ben adta ki Telekessy püspök. Az épület a 18. század második felében nyerte el mai formáját. Az intézmény barokk stílusú kápolnájának kifestése 1825-ben történt. Az alapítástól kezdve folyamatos a teológiai oktatás. 1951-ig csak az egri egyházmegye papnövendékei tanultak itt, jelenleg a debrecen-nyíregyházi és a váci egyházmegyék papjainak a képzése is itt történik.1989-től pedig a határokon túlról is érkeznek magyar anyanyelvű hallgatók.

Az Intézményben jelenleg háromféle képzési forma létezik. Nappali tagozaton osztatlan teológus-lelkész szak (6 év). A bolognai folyamatnak megfelelően a hittanárok képzése két ciklusban történik. A kateketika-lelkipásztori munkatárs alapszak (BA képzés, 6 félév) elvégzése után a hittanárok képzése (MA, 5 félév) az Eszterházy Károly Főiskolával együttműködésben történik.

A főiskolához tartozik a Szent János Továbbképző Központ, amely az intézmény új épületszárnyában található. Az Egri Egyházmegye felnőttképző intézménye. Lelkigyakorlatokat és tanfolyamokat szervez világ híveknek a hitben való elmélyülés céljából.

A főiskola könyvtára kb. 45 ezer kötetből áll, amely főként történelmi, filozófiai és teológiai anyagot tartalmaz. Csak a főiskola tanárainak és hallgatóinak belső, házi használatára szolgál.
A főiskola kultúrtörténeti vonatkozású eseménye: 1844 februárjában Petőfi Sándor néhány napig a Papnevelői Intézet vendége volt. Itt írta meg a kispapok körében „Egri hangok” c. költeményét.


Elérhetőségek:

3300 Eger, Foglár Gy. u. 6.

Levelezési cím: 3301 Eger, Pf.: 53

Tel.: 36/312-916, 36/515-130, 36/515-131 fax: 36/321-953

Honlap: www.eghf.hu

E-mail: rektor@eghf.hu

Rektor: Dolhai Lajos PhDhabil

Tanárok:  Csizmadia István PhD, Krakomperger Zoltán PhD, Juhász Attila PhD, Linczenbold Levente PhD, Török László PhD, Racs Csaba PhD, Artner Péter PhDhabil, Buda Péter, Deli Lajos, Michał˜ Bartosz Muszyňky PhD, Pehm G. Antal TORG, Szabó József, Koós Ede, Szabó József Béla, Köböl Zsolt
 
Tanulmányi osztály vezetője: Papp Margit
 
Könyvtárvezető: Koós Ede
 
Könyvtáros: Gál Tibor