EFOP-3.11.1-17-2017-00008

„Szülő-Suli” programok megvalósítása az Egri Főegyházmegye intézményeiben

Kedvezményezett: Egri Főegyházmegye

Projekt címe: „Szülő-Suli” programok megvalósítása az Egri Főegyházmegye intézményeiben

Támogatás összege: 80 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2020.06.30.

Projekt azonosító száma: EFOP-3.11.1-17-2017-00008

Projekt bemutatása

A munkaerőpiacon kívül rekedtek száma Európában Magyarországon az egyik legmagasabb, a szegénység aránya magas, az iskolarendszerben a tanulók iskolai teljesítményét nemzetközi összehasonlításban is szélsőségesen erősen határozza meg társadalmi hátterük, így az alacsony iskolázottság újratermelődési esélye magas, ennek megfelelően a korai iskola elhagyás különösképpen veszélyezteti a hátrányos helyzetű és még inkább a roma tanulókat. A korai iskolaelhagyás az iskolai kudarcok legsúlyosabb formája, mely az egyéni életutat derékba töri, a társadalom számára pedig nagyon komoly szociális és gazdasági terhet jelent. A oktatási rendszert középfokú végzettség nélkül elhagyó fiataloknak minimális esélye van arra, hogy bekapcsolódjanak az aktív munkaerőpiacra, ami az ország versenyképességét is jelentősen rontja, hiszen a munkaerőpiacon kívül rekedt emberek egyrészt nem tudnak hozzájárulni a gazdasági növekedéshez, másrészt a szociális ellátórendszertől válnak függővé, és fokozottabban vannak kitéve a szegénységnek, egészségügyi problémáknak.

A most induló pályázat fő célja hatékony beavatkozásokat megvalósítani a korai iskola elhagyással veszélyeztetett tanulók és családjai körében az intézmények komplex programjain keresztül. A fejlesztés olyan komplex programokat támogat, melyek innovatív pedagógiai eszköz- és hatásrendszerükkel, személyközpontú, egyéni fejlesztésen és az iskola-család együttműködés fejlesztésén alapuló tevékenységeikkel képesek megszólítani azokat a jellemzően hátrányos helyzetű tanulókat és családjaikat, akik a leginkább veszélyeztetettek a korai iskolaelhagyással. A korai iskola elhagyással veszélyeztetett tanulók és családjaik az esetek döntő többségében különösen nehéz háttérrel rendelkeznek, nagyon sérülékenyek, így gyakran az életvezetéshez, a társadalomba illeszkedéshez is szükségük van támogatásra. A pályázat keretén belül az alábbi szakmai-módszertani tevékenységek valósulnak meg:

  • a lemorzsolódás visszaszorítására alkalmas, egyéni tanulási utakat támogató módszerek kialakítása és alkalmazása (egyéni tanulási utak meghatározása, egyéni fejlesztési tervek kialakítása, megvalósítása, egyéni teljesítmények értékelése, előrehaladás nyomon követése);
  • az egyéni fejlesztést és az előrehaladást segítő családi környezet támogatását szolgáló, nyugdíjas pedagógusokat és pedagógus-jelölteket is integráló intézményi kapacitásbővítés, illetve kapcsolódó módszertani képzés;
  • egyéni fejlesztés helyi innovatív módszertanainak kidolgozása és terjesztése az alapfokú köznevelési intézmények részére;
  • szülők, nagyszülők számára elérhető, a gyermekek tanulmányi előrehaladását és a korai iskola elhagyás visszaszorítását támogató, a tanulás tanulásának, a tantárgyi követelmények ismeretének, a tudományos magyarázatok értelmezési képességének, az egészségtudatosság és betegségmegelőzés alapinformációinak elsajátítását célzó programok kidolgozása és megvalósítása az egyéni fejlesztés sikeressége érdekében.

A fejlesztés olyan komplex programokat támogat, melyek innovatív pedagógiai eszköz- és hatásrendszerükkel, személyközpontú, egyéni fejlesztésen és az iskola-család együttműködés fejlesztésén alapuló tevékenységeikkel képesek megszólítani azokat a jellemzően hátrányos helyzetű tanulókat és családjaikat, akik a leginkább veszélyeztetettek a korai iskola elhagyással.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.

KE SZE CSÜ SZO VA
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
2020 Augusztus
Előző
Következő