EFOP-3.2.5-17-2017-00022

Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése az Egri Főegyházmegye oktatási intézményeiben

Kedvezményezett: Egri Főegyházmegye

Projekt címe: Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése az Egri Főegyházmegye oktatási intézményeiben

Támogatás összege: 56,22 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2019.10.31.

Projekt azonosító száma: EFOP-3.2.5-17-2017-00022

Projekt bemutatása

A most induló pályázat fő célja a pályaorientáció megerősítése a köznevelési intézményrendszerben, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki (azaz MTMI) pályák választásának népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére. A köznevelési intézményekben megvalósuló pályaorientáció, életpálya tanácsadás jelenleg nem kellő mértékben tart lépést a változó világ szükségleteivel, a külső szakértők, szervezetek bevonása mellett, az iskolai belső tudásbázis is fejlesztésre szorul. A pedagógusok körében kevés a valódi pályaismereti és önismereti segítséget nyújtani képes szakember. Nincs egységes eszköz és pedagógiai módszertár, hiányzik az egységes képzési/továbbképzési rendszer a pedagógusképzésben, nincs állandó, megbízható információforrás. A továbbtanulási döntések előtti együttműködés hiánya jellemző a pedagógusok és a szülők részéről. A kötelezően előírt egy osztályfőnöki tájékoztatás nem elegendő a pályaválasztás megalapozásához. A tanulók sok esetben valós információkkal sem a foglakozásokról sem a képzésekről nem rendelkeznek, önálló pályainformáció szerzésre és feldolgozásra nem képesek. A pályaorientációt segítő rendezvények legtöbbször túl sok és osztályozatlan információval szolgálnak, amely kiértékelésére a tanuló nem kap segítséget, összezavarodik. További probléma, hogy a matematika, természettudományos, műszaki és informatikai (a továbbiakban MTMI, angol rövidítés: STEM) kompetenciákkal nem megfelelő szinten rendelkező munkaerő a gazdasági fejlődés egyik fő gátja lesz a jövőben Európa-szerte. Határozott lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy az oktatásban nagyobb hangsúlyt kaphassanak a természettudományos témák, illetve a tanulók számára egyre népszerűbb legyen e tantárgyak tanulása és a mérnöki, természettudományos, informatikai életpálya választása. Ezen hivatások felé az orientációt, az ehhez kapcsolódó tantárgyak megszerettetését már kisiskolás korban célszerű elkezdeni, hogy a gyerekek már a legfogékonyabb korban megszeressék a matematikát, az informatikát és a természettudományos tárgyakat, így később motiváltabbak és sikeresebbek legyenek e tárgyak tanulása során. A fiatalokhoz közel álló, digitális, interaktív eszközök használata mellett fontos javítani a diákok a matematika, természettudományos, műszaki és informatikai tantárgyakhoz fűződő viszonyát. Ezek együttesen segíthetik az e tantárgyakra épülő életpályák vonzerejének növelését.

A pályázat részcéljai:

  • A tudatos felnőttkori életpálya-építés és a majdani sikeres munkaerő-piaci részvétel megalapozása, az ehhez szükséges készségek elsajátításának, és így a köznevelés eredményességének, hatékonyságának és hátránykompenzáló szerepének javítása érdekében.
  • A tanulók pályaorientációs kompetenciafejlesztése, kiemelten fókuszálva az MTMI területek népszerűségének növelésére a köznevelés intézményrendszerében.
  • A pedagógusok és a pályaorientációs feladatellátásban érintett köznevelési szakemberek pályaorientációs célú felkészültségének támogatása.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.

KE SZE CSÜ SZO VA
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
2020 Augusztus
Előző
Következő