Felvételi tájékoztató a 2019/2020-as évre - Eger, Andrássy

Intézmény neve: Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium

OM azonosító: 031619

Igazgató: Rozmán Éva

Pályaválasztási felelős: Pércsi Edit, igazgatóhelyettes

Elérhetőségek:

Levélcím: 3300 Eger, Klapka György út 7.

Tel: 36/510-060

Fax: 36/510-061

Honlap: ekszi.hu

E-mail cím: titkarsag@andrassy-eger.hu

Általános felvételi információk:

Számunkra a legfontosabb a nevelve növelés! Minden fiatal fontos és értékes!

 • Célunk
 • a fiatalok keresztény hitének elmélyítése,
 • a diákok felsőoktatásban történő tanulmányaik folytatásának elősegítése,
 • idegen nyelvi kompetenciájuk fejlesztése,
 • a szakmai képzésekben a továbbtanulás mellett a szakmai készségek megalapozása,
 • informatikából magas szintű jártasság elsajátítása.
 • Minden osztályunk különböző specialitással bír.
 • Szakgimnáziumi osztályainkban a 12. év végén a kötelező szakmai tantárgyból tett érettségi szakirányú munkakörök betöltésére jogosít.

 

Iskolánk a 2019/2020-es tanévben a következő képzéseket indítja:

Kód

képzés megnevezése

képzés hossza

specialitása

0001

gimnázium + nyelvi előkészítő

(angol vagy német)

5 év

emelt idegen nyelvi óraszám, kötelező nyelvvizsga, ECDL vizsga lehetőség

0002

közgazdaság szakmacsoport: közgazdaság ágazat + nyelvi előkészítő

(angol vagy német)

5 év

emelt idegen nyelvi óraszám, kötelező nyelvvizsga, ECDL vizsga lehetőség

0003

vendéglátás-turisztika szakmacsoport: két tanítási nyelvű turisztika ágazat

(angol)

5 év

emelt óraszámú és szakmai idegen nyelv, kötelező nyelvvizsga, hazai és külföldi szakmai gyakorlat, kétnyelvű érettségi

0004

kereskedelem-marketing szakmacsoport: közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat

4 év

szakmai tantárgyak, hazai és külföldi szakmai gyakorlat

 Képzéseink jellemzői:

 • A nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzéseinkben a nyelvi előkészítő év után lehetőség van az osztálytípusok közötti váltásra.
 • A nyelvi csoportok kialakítása tudásszint szerint történik.
 • Kis létszámú csoportok matematikából, informatikából, idegen nyelvből
 • Iskolánk ECDL vizsgaközpont. Informatika órákon az előrehozott érettségire való felkészítés mellett ECDL vizsga lehetőség.
 • A 11-12. évfolyamon fakultáció választás a felsőoktatásban való továbbtanulás érdekében.
 • Kiterjedt nemzetközi kapcsolatok jellemzik iskolánkat. Az Európai Uniós projektekbe való bekapcsolódással nyelvi és szakmai készségek fejlesztésére nyílik lehetőség.

Részletesen, az induló osztályokról:

Nyelvi előkészítő képzéseink:

Az alábbi kódokon (0001, 0002 és 003) található képzések a közös első nyelvi előkészítő év után a tanulók választása alapján válik gimnáziumi, közgazdasági és turisztikai képzésre.

A nyelvi előkészítő osztályainkba járó tanulók

 • a diákok heti 16-18 órában, csoportbontásban tanulják az első idegen nyelvet amely angol vagy német,
 • legkésőbb a 11. év végére középfokú nyelvvizsgát, valamint előrehozott érettségi bizonyítványt szerezhetnek idegen nyelvből,
 • már az első évben tanulnak második idegen nyelvet : angol, német, francia és orosz nyelveket,
 • kis csoportos foglalkozások és anyanyelvi tanárok segítik az idegen nyelv minél alaposabb elsajátítását,
 • a magas informatika tanórák száma lehetőséget biztosít előrehozott informatika érettségi vizsga megszerzésére.

0001 Nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnáziumi képzés – 4 évfolyam + 1 évfolyam nyelvi előkészítő

Elsősorban felsőoktatásban továbbtanulni szándékozó diákok jelentkezését várjuk.

 • közép-, felsőfokú nyelvvizsga, előrehozott idegen nyelvi és informatikai érettségi megszerzésének lehetősége az ágazat struktúrája miatt,
 • a 11. évfolyamtól kezdődően emelt szintű képzést biztosítunk a továbbtanulás irányának megfelelően bármely tantárgyból,
 • egyéni felkészítések, szakkörök biztosítják a tehetséggondozást,
 • a tanórai kereteken túl, a művészet különböző ágai iránt érdeklődő tanulóink kibontakoztathatják képességeiket a diákszínpadunk és az énekkarunk foglakozásain, előadásain.

0002 Nyelvi előkészítő évfolyammal induló közgazdaság ágazat - 4 évfolyamos + 1 évfolyam nyelvi előkészítő

Szakirányú felsőfokú tanulmányok és szakképzés megszerzésére irányuló képzés

 • Az általános műveltséget nyújtó közismereti tantárgyak mellett a közgazdaság ágazatra jellemző szakmai orientációt a gazdasági és jogi, pénzügyi, adózási, számviteli alapismeretek és ügyviteli ismeretek tantárgyak tanulása biztosítja,
 • A felsőoktatásban való sikeres továbbtanulás érdekében a diákok a 11. évfolyamtól kezdődően matematika, történelem, idegen nyelv, magyar nyelv és irodalom valamint szakmai tantárgyakból emelt szintű felkészítésben vehetnek részt,
 • Az érettségi vizsga után további 1 év alatt Pénzügyi-számviteli ügyintéző emelt szintű OKJ-s végzettség szerezhető meg.

0003 Két tanítási nyelvű turisztika ágazat – 5 évfolyamos képzés (angol vagy német)

Szakirányú felsőfokú tanulmányok és szakképzés megszerzésére irányuló képzés, mely az angol nyelv és a szakmai idegen nyelv felsőfokú ismeretét biztosítja.

 • diákjaink heti 18 órában csoportbontásban tanulják az angol nyelvet,
 • a 10. év végére a célnyelvből középfokú nyelvvizsgát tesznek,
 • első évtől tanulnak második idegen nyelvet: angol, német, francia, olasz és orosz nyelvet kínáljuk fel.

A nyelvi előkészítő év után a diákok:

 • az angol nyelv kiemelkedő ismerete mellett szakmai idegen nyelvet is tanulnak,
 • országunk és régiónk fő vonzásterületének megfelelően a turisztikai ágazat szakmai alapjait sajátítják el,
 • hazai és külföldi szakmai gyakorlaton vesznek részt,
 • a felsőoktatásban való sikeres továbbtanulás érdekében a 11. évfolyamtól emelt szintű felkészítésben vehetnek részt,
 • a kétnyelvű érettségi bizonyítványuk a célnyelvből tett emelt szintű érettségi eredményétől függően „C” típusú államilag elismert felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű.

0004 Kereskedelem-marketing szakmacsoport: közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat – 4 évfolyamos képzés

A Logisztikai ügyintéző szakma magas szintű elsajátítását tűzi ki célul, emelt szintű OKJ-s bizonyítvány megszerzésével valamint szakirányú továbbtanulás lehetőségével.

 • A képzés során általános műveltséget nyújtó közismereti tantárgyak és az idegen nyelv mellett a szakmai orientációt a közlekedési ismeretekkel és raktározási ismeretekkel kapcsolatos tantárgyak biztosítják,
 • Hazai és külföldi multinacionális cégeknél töltött szakmai gyakorlaton vesznek részt a diákok,
 • A felsőoktatásban való sikeres továbbtanulás érdekében a diákok a 11. évfolyamtól kezdődően matematika, történelem, idegen nyelv, magyar nyelv és irodalom valamint szakmai tantárgyakból emelt szintű felkészítésben vehetnek részt,
 • Az érettségi vizsga után további 1 év alatt megszerezhető a Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző emelt szintű OKJ-s bizonyítvány.

Felvételi eljárás rendje

A felvételi vizsga rendje megegyezik a nyolcadik osztályosok számára szervezendő általános felvételi eljárás rendjével. A felvételi elbíráláskor az alábbiakat vesszük figyelembe:

 • Az általános iskolai eredményt a 7. osztály végén és a 8. osztály első félévében magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv tantárgyakból (25-25 pont).
 • A központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszerzett magyar nyelvi és matematika írásbeli vizsga eredményét (50-50 pont). A tanuló a központi írásbeli vizsgára való jelentkezését a hivatal által e célra kiadott jelentkezési lapon a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott határidőig küldheti meg közvetlenül valamely általa választott, központi írásbeli vizsgát szervező intézménybe.
 • A szóbeli meghallgatás eredményét, melyen az általános tájékozottságot szóbeli készségeket vizsgáljuk (témakörök megtalálhatók az iskola honlapján: www.ekszi.hu/nyolcadikosok) (30 pont). A szóbeli meghallgatás értékelésének szempontjai: megjelenés (3pont), köszönés (2pont), tétel tartalma (10pont), nyelvi minőség (10 pont), interakció (5 pont). A szóbeli meghallgatás időpontjáról, vizsgabizottságba sorolásáról a jelentkezőt intézményünk tájékoztatja.
 • A rangsort a felvételi eljárás során szerzett pontok alapján állítjuk fel.

Fontos időpontok

Jelentkezési határidők:

 

2018. december 07.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára.

2019. február 18.

Tanulói jelentkezési lapok továbbítása a középiskolába.

Írásbeli felvételi vizsga:

 

2019. január 19. 10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák.

2019. január 24. 14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák.

Szóbeli felvételi vizsga:

 

2019. február 25-17. 14.00

Helye: Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium (3300 Eger, Klapka Gy. út 7.)

Pályaválasztási napok:

 

2018. november 14. 8.00 –12.00

Előre történő bejelentkezés alapján az érdeklődő diákok az iskola bemutatása után játékos, bemutató órákon vehetnek részt.

2018. november 20. 8.00 –12.00

2018. november 21. 8.00 –12.00

Pályaválasztási tájékoztató:

 

2018. november 20. 17.00

Igazgatói tájékoztató szülők számára.