Felvételi tájékoztató a 2019/2020-as tanévre - Szikszó, Szent Márton Katolikus Gimnázium

OM 203175

Szent Márton Katolikus Gimnázium és

Általános Iskola

3800 Szikszó, Miskolci út 9.

 

GIMNÁZIUMI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

a 2019/2020. tanévre

 

Az intézmény neve: Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola

Címe: 3800 Szikszó, Miskolci út 9.

Feladatellátási hely 001: 3800 Szikszó, Miskolci út 9.

Az intézmény tipusa: többcélú intézmény, összetett iskola

Fenntartó neve: Egri Főegyházmegye

Fenntartó címe: 3300 Eger, Széchenyi u. 1.

Tevékenységei: általános iskolai nevelés-oktatás; gimnáziumi nevelés-oktatás

 

Az iskolánk által nyújtott lehetőségekről

Iskolánkban keresztény értékrendre épülő, római katolikus szellemű nevelés-oktatás folyik. Összetartó, hagyományokkal rendelkező, családias iskolaközösséggel rendelkezünk. Kiemelt feladatunknak tekintjük a diákjainkkal való egyéni bánásmódot, törődést, a színvonalas és sokoldalúan differenciált nevelő-oktató munka során tanulóink számára korszerű, használható tudás közvetítését, képességeik, kreativitásuk fejlesztését.

 

Főbb céljaink nevelő-oktató munkánk során:

Tanulóink önismereti készséggel rendelkező, sokoldalú, nyitott, kreatív, személyiséggé fejlesztése. A testi, lelki és szellemi egészség harmóniájának elősegítése. Szilárd alapműveltség, biztos alapkészségek kialakítása, diákjaink felkészítése az érettségi vizsgára, továbbtanulásra és a munkavállalói szerep vállalására. A tudás elismerésének, becsületének, illetve a munka tiszteletének, a kitartó munkavégzés képességének kialakítása.Helyes értékrend, énkép, valamint az önnevelés képességének kialakítása. Diákjaink morális és esztétikai szemléletének alakítása, kognitív és kommunikációs képességeinek, az értékes tudás iránti igényének megalapozása. Az önálló ismeretszerzés képességének kialakítása. Hagyományaink, ünnepeink átörökítése, élővé tétele. A kulturált szórakozás igényének kialakítása. Tanulóink érzelmi nevelése, jó ízlésük, esztétikai érzékük és igényük kialakítása. Iskolánk a diákok nevelését-oktatását a tanórákon túlmenően különböző, testi-lelki fejlődésüket szolgáló programokkal, tanórán kívüli tevékenységekkel, tanulmányi kirándulásokkal, sport-és kulturális események szervezésével biztosítja. Ezen a diákoknak erejükhöz mérten kell részt venniük.

 

Intézményünk tevékenység-kínálata

Felkészítés a kétszintű érettségi vizsgára, továbbtanulásra

Felzárkóztatás, tehetséggondozás

Emelt óraszámú képzés idegen nyelvből

Idegen nyelvi előkészítő évfolyam a hatosztályos gimnáziumi képzési formában

Külföldi diák-cserekapcsolatban való részvétel (Dánia, Németország, Lengyelország, Szlovákia, Románia, Olaszország)

Igény szerinti szakkörök indítása

Nyelvvizsgára, ECDL vizsgára való felkészítés

Vizsgázási lehetőség helyben: BME nyelvvizsga, ECDL

Kötelező hittanoktatás

Hitéleti iskolai és osztályszintű tevékenységek, rendezvények

Sportolási lehetőségeink: úszás, síelés, korcsolyázás, tenisz, labdarúgás, kosárlabda

Színes DÖK programok

Iskolarádió

Kirándulások, táborok, színházlátogatások, kiállítások, versenyek

 

Elérhetőségek:

Tel./ fax: (46) 596 – 323

E-mail: szentmartonszikszo@gmail.com

Honlap: www.szentmartonszikszo.hu

 

Iskolánk a 2019/2020. tanévre az alábbi gimnáziumi tanulmányi területeken hirdet felvételt:

 

6 évfolyamos gimnáziumi képzés idegen nyelvi előkészítő évfolyammal (7.Ny)

BELSŐ TAGOZATI KÓDOK: 0001: HA ANGOL AZ ELSŐ IDEGEN NYELV; 0002: HA NÉMET AZ ELSŐ IDEGEN NYELV

Az iskola OM azonosítója: 203175

Feladatellátási hely: 001

Cím: 3800 Szikszó, Miskolci u. 9.

 

A 7. nyelvi előkészítő évfolyamon 1 osztály indul 28 fő felvehető létszámmal. Felvételi vizsga nincs, a felvételről az iskola igazgatója dönt a tanulmányi eredmények alapján. A felvételi eljárás során a vallási elkötelezettséget is figyelembe vesszük. Az oktatás általános gimnáziumi kerettanterv alapján kidolgozott helyi tanterv szerint folyik. A képzés célja a kétszintű érettségi vizsgára és a felsőfokú tanulmányokra való felkészítés. Választható idegen nyelvek: angol és német. Az első idegen nyelv oktatása emelt óraszámban történik, második idegen nyelv a 9. évfolyamtól kötelező. Az intézmény minden tagozatán kötelező hittanoktatás folyik. Lehetőség van helyben ECDL vizsga és BME nyelvvizsga letételére. A tanulmányi területre sajátos nevelési igényű (beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő), továbbá BTMN státuszú tanulók jelentkezését is fogadni tudjuk. A tanulók jelentkezési lapját az általános felvételi eljárás keretében az általános iskola továbbítja intézményünkhöz 2019. február 18-ig, amellyel a jelentkező tanulói jogviszonya jelenleg fennáll, illetve a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak. Intézményünk 6. osztályos tanulói a külső jelentkezőkkel azonos módon adhatják be jelentkezésüket a gimnáziumi tagozatra.

A felvételről a végleges döntést iskolánk 2019. április 30-ig csak a tanulóknak küldi meg.

 

Nyílt tanítási nap: 2018. december 04. 8:00 – 10: 30 óráig

 

4 évfolyamos gimnáziumi képzés

BELSŐ TAGOZATI KÓD : 0003

 

Az iskola OM azonosítója: 203175

Feladatellátási hely: 001

Cím: 3800 Szikszó, Miskolci u. 9.

 

9. évfolyamon 1 osztály indul, 26 fő felvehető létszámmal. Felvételi vizsga nincs, a felvételről az iskola igazgatója dönt a tanulmányi eredmények alapján. A felvételi eljárás során a vallási elkötelezettséget is figyelembe vesszük. Az oktatás általános gimnáziumi kerettanterv alapján kidolgozott helyi tanterv szerint folyik. Választható idegen nyelvek: angol és német. Az intézmény minden tagozatán kötelező hittanoktatás folyik. A tanulmányi területre sajátos nevelési igényű (beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő), továbbá BTMN státuszú tanulók jelentkezését is fogadni tudjuk. Intézményünk 8. osztályos tanulói a külső jelentkezőkkel azonos módon adhatják be jelentkezésüket a gimnáziumi tagozatra. A tanulók jelentkezési lapját az általános felvételi eljárás keretében az az általános iskola továbbítja intézményünkhöz 2019. február 18-ig, amellyel a jelentkező tanulói jogviszonya jelenleg fennáll.

A felvételről a végleges döntést iskolánk 2019. április 30-ig küldi meg a tanulónak, illetve az általános iskolának.

 

Nyílt tanítási nap: 2018. december 05. 8:00 – 10: 30 óráig

 

Felvételi tájékoztató a 8. osztályos tanulóknak és szüleiknek: 2018. november 15. 17:00 óra