Teremtésvédelmi Nap Egerben
Egyből segít - támogassa a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait!
Hamvazószerda
Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2019. márciusi száma
Nyílt hétvége az egri szemináriumban
Még egy lépés a papság felé - Ad missio Egerben
A Szentatya elismerte Mindszenty József hősies erényeit
Teremtésvédelmi Nap Egerben
Tartós szeretet
Országos első az Andrássy diákja

Legfrissebb hírek

Teremtésvédelmi Nap Egerben

  A Katolikus Egyház kiemelten fontosnak tartja az Isten által teremtett világ védelmét, s ennek jegyében a teremtésvédelem gyakorlati megnyilvánulásait. Ferenc pápa Laudato si' (magyarul: Áldott légy) kezdetű, az Isten által, minden teremtmény közös otthonának teremtett világ gondozásáról 2015-ben kiadott enciklikája a természeti, emberi környezet megőrzését és ápolását sürgeti. Az enciklika szellemében Dr. Ternyák Csaba egri érsek 2017. március 25-ére, Gyümölcsoltó Boldo...

Tartós szeretet

Kezdődik a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtés Március 24. és 31. között rendezik meg idén hazánk templomaiban a nagyböjti élelmiszergyűjtést. A Tartós szeretet címmel meghirdetett országos gyűjtés során a templomokban az erre kijelölt helyen helyezhetik el felajánlásaikat. Az elmúlt évekhez hasonlóan az egyházmegyei karitászközpontok és adománypontok is fogadják az adományokat munkaidőben. (www.karitasz.hu) Budapesten kiemelt gyűjtőpont a XI. kerületben a Karinthy Frig...

Országos első az Andrássy diákja

Március 18-án rendezték meg Mezőtúron az egyházi iskolák számára kiírt Ábrahám Örzse Angol Nyelvi Verseny országos döntőjét. Az iskolát mindhárom kategóriában képviselte egy-egy diák, akiknek a sikeres írásbeli forduló után szóban kellett számot adni tudásukról. A résztvevőknek prezentációt kellett bemutatniuk angolul egy bibliai témáról, illetve a zsűri tagjaival kellett vitát folytatniuk egy megadott kérdéssel kapcsolatban. A rendkívül magas színvonalú versenyen a diákok f...

Bővül az Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpont állandó kiállítása

  Március 15-től újabb értékes tárgyakat láthat a közönség a palotában, ötvösművészeti alkotásokat. A tárlaton látható például a mai székesegyház helyén állt Szent Mihály templom fedeles kelyhe, főpásztorok liturgikus eszközei, ereklyetartók, feszületek. A bécsi és egri művészek által készített tárgyak egy részét korábban a Főegyházmegyei Múzeum régi kiállításában láthatták az érdeklődők.

Állami kitüntetést kapott Kladiva Imre atya

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából rendezett ünnepségen állami kitüntetéseket adott át a külhoni, nemzetiségi és egyházi élet kiemelkedő képviselőinek március 12-én Budapesten, a volt karmelita kolostorban kialakított Miniszterelnökségen. Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült mások mellett Kladiva Imre, a Jászapáti Kisboldogasszony Plébánia plébániai kormányzója aki  helyi egyházközség vezetőjeként a jövő nemzedék é...

Kartal '90

Ez a rövid cím sok ember számára megfejthetetlen, de akik ismerhették Kartal Ernő minorita szerzetest, aki egykor a Miskolc-Nagyboldogasszony templom plébánosaként, az Árpád-házi Szent Erzsébetről elnevezett Magyarországi és Erdélyi rendtartomány tartományfőnökeként és az egri Érseki Papnevelő Intézet rektoraként szolgált, a gyerekek és szülők pedig szeretetből egyszerűen csak Ernő bácsiként hívták, azok tudják, hogy 2019. március 11-én lenne 90 éves. Már közel 13 éve ninc...

25 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése

25 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése, ebből az alkalomból rendeztek születésnapi ünnepséget március 5-én, Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi- és Államtudományi Karának Dísztermében. Ásványi Ilona elnök, a megalapítás körülményeit érintő kérdésünkre elmondta, az egyházi könyvtárak sorsa az 1900-as években rendkívül kedvezőtlenül alakult. Az akkori rendszer alatt számos gyűjtemény megsemmisült, vagy egyszerűen csak nem működhetett. Végül a rendszerváltás...

Gazdasági vezetők értekezlete

Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények gazdasági vezetői számára tartottak értekezletet a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában. A szakmai találkozó szentmisével kezdődött, melynek prédikációjában dr. Ternyák Csaba érsek a Hamvazószerdával kezdődő nagyböjtről beszélt. Mint mondta, a nagyböjti időszak alkalmas arra, hogy kiengesztelődjünk Istennel és új életet kezdjünk. A hamu, mellyel Hamvazószerdán a kereszt jelét rajzolják a hívek homlokára...

Eucharisztia Ünnep Homrogdon

Újabb eucharisztikus találkozót tartottak Homrogdon a Krisztus Teste és Vére templomban a 2020-ás NEK-re való keszulet jegyében. 2019. március 5-én, Eucharisztia Ünnepet tartottak Homrogdon, Gábor Bertalan szepsi esperes vezetésével, aki katekézisében "vándorlásra" invitálta az egybegyűlteket. "Ábrahám, Mózes és Jézus volt az útitársunk. Ahogyan Ábrahám elindult Kánaán földjére, a Gondviselés az őseinket is ide vezette a Kárpát- medencébe, kezdte atya a katekézist. Egy...

Nagyböjti lelkigyakorlatok Miskolcon

Március 21. 22. 23., 18:00 óra - Martinkertváros Tartja: Vitális Gábor SDB, c. apát, kazincbarcikai plébános Március 29. 30. 31., 18:00, 18:00 és 11:30 óra - Jezsuita templom Tartja: Horváth József, a szombathelyi Martineum igazgatója Április 4. 5. 6., 17:30 óra - Szirmabesenyő római katolikus templom Tartja: Lóczi Tamás, a Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium igazgatója Április 4. 5. 6., 18:00 óra - Minorita templom Tartja: Maksó Péter, diósgyőri káplán Ápr...

A Szentatya üzenete 2019 nagyböjtjére

„Maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását” (Róm 8,19) Kedves testvérek, Isten minden esztendőben édesanyánk, az Egyház által a „hívőknek azt a kegyelmet juttatja, hogy a húsvétot a Szentlélek örömében várják” és „megtisztult szívvel az élet teljességére jussunk Jézus Krisztus, a mi Urunk által” (vö. Nagyböjti 1. prefáció). Így egyik húsvéttól a másikig a megváltás teljessége felé haladunk, melyben Krisztus húsvéti misztériumának köszönhetően már része...

Hamvazószerdával megkezdődik a húsvéti előkészületi idő, a nagyböjt

  A böjt a Szentírásban soha sem öncélú, hanem mindig a bűnbánat, a gyász vagy az Istenhez forduló kérés vagy pedig a nemzeti tragédiákra való emlékezés kísérőjeként jelenik meg. Így történik ez az ószövetségi Szentírásban, amikor a nép Saul halála után hét napig böjtölt (1Sám 31,13), ilyen volt Dávid király bűnbánati böjtje is, de keresztény szempontból a legfontosabb Mózes személye, aki mielőtt átvette volna a Tízparancsolatot, mint az Istennel kötött szövetség alapokmányá...

Plébánosi áthelyezések

Az Egri Főegyházmegye érdekeit szem előtt tartva 2019. március 9-i hatállyal Ternyák Csaba egri érsek Szemenyei Péter füzesabonyi plébánost felmentette eddigi beosztása alól, és kinevezte pálházai plébánosnak, egyidejűleg Papler Pál pálházai plébániai kormányzót felmentette eddigi beosztásából, és Füzesabonyba nevezte ki plébánosnak.

Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2019. márciusi száma

A tartalomból: Kísértéseink - Hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjti időszak, a szent negyven nap, a húsvétra való lelki előkészületnek az ideje. „Ember, emlékezz rá, hogy porból vagy és porrá leszel!” Ezeket a szavakat mondja Hamvazószerdán és Nagyböjt első vasárnapján a katolikus templomokban a pap, miközben hamuval keresztet rajzol a hívek homlokára. 1091-ben rendelte el II. Orbán pápa, hogy a papok a nagyböjti idő kezdetén hamuval kenjék meg a keresztények homlokát e...

Az MKPK közleménye a szíriai keresztényeknek szánt gyűjtési akció eredményéről

  A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2018 szeptemberében gyűjtést hirdetett üldözött keresztény testvéreink megsegítésére. A hívek Karácsonyig tartó felajánlásaiból több mint 64 millió forint gyűlt össze. A Konferencia döntése és az igények felmérése alapján a felajánlásokból az AVSI Alapítvány Nyitott Kórházak elnevezésű szíriai humanitárius kezdeményezését, valamint a szíriai Katolikus Karitász (Caritas Syria) munkáját támogattuk. Hálásan köszönjük a hívek és minden j...

Nyílt hétvége az egri szemináriumban

Az Egri Érseki Szeminárium ebben az évben is hívja azokat a fiatalokat, akikben érlelődik a papi hivatás gondolata vagy komolyabban szeretnék megismerni és követni Jézus Krisztust. A nyílt hétvége célja, hogy a fiataloknak bemutassuk a szemináriumot és a kispapi életet, valamint a közös imák, beszélgetések, tanúságtételek és az érsek atyával való találkozás által megerősödjön bennük a hivatás gondolata. A hétvége mottója: Jézus mondja: „Jöjjetek utánam, és én emberek halász...

Házasság hete Mezőnyárádon

A Házasság Hete mozgalomhoz kapcsolódva a mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola és a helyi Egyházközség karöltve vállalta fel a programok megszervezését. Ebből az alkalomból két szorosan összekapcsolódó rendezvényre hívta meg a házasságban élő párokat és a téma iránt érdeklődőket. A szombati alkalom egy igen érdekes témával kezdődött: Férfi és nő kapcsolata a Bibliában. Az előadó Lipcsák János a helyi egyházközség plébánosa volt, aki iskolalelkész is e...

Seregély István egri érsek atyára a nyíregyházi papi szociális otthon neve is emlékeztetni fog

2019. március 2-ától Seregély István Papi Szociális Otthon lesz a neve a Nyíregyházán található Főegyházmegyei Papi Szociális Otthonnak. A névadó ünnepség 10 órakor szentmisével kezdődik az otthon Szent Antal-kápolnájában, majd megáldják az intézmény falán elhelyezett emléktáblát. Dr. Seregély István egri érsek nevéhez fűződik az intézmény megalapítása, munkásságát és emlékét az otthon nevében is szeretné megőrizni. Az ünnepségen részt vesznek dr. Ternyák Csaba egri érs...