Főegyházmegyei pedagógus tanévnyitó Egerben

(A képre kattintva galéria nyílik!)

Az Egri Főegyházmegye köznevelési intézményeinek pedagógusai és lelkipásztorai kaptak meghívást arra a tanévnyitó ünnepségre, amelyet augusztus 29-én tartottak az egri bazilikában. A több mint 1800 résztvevőt Juhász Ferenc atya, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának (EKIF) elnöke köszöntötte.

Ezt követően Dr. Freund Tamás akadémikus, egyetemi tanár tartott előadást A művészetek által gazdagított belső világ és az információrobbanás hatásai a kreatív gondolkodó képességekre címmel. Elmondta: az infokommunikációs technológiák forradalmát éljük, amely új kihívások, megpróbáltatások elé állítja az embert. Fontos azt is látnunk, hogy belső világunk milyen kiemelt szerepet tölt be a kreatív gondolkodás kialakulásában. A belső világ bevonását viszont akadályozza az információrobbanás. Az ember az evolúció során képes volt fejlődni, alkalmazkodni. Az elmúlt száz év, a rádió, a televízió, a telefon, a számítógép megjelenése az evolúció szempontjából csak egy pillanat. Ennyi idő alatt a genetika nem változhat meg; a viselkedésmintázatok változnak, melyek sok esetben torzulnak.  Az internetfüggőség kiüresíti az emberi kapcsolatokat. Az érzelem gazdag belső világ elengedhetetlen ahhoz, hogy a külvilág információit megfelelő hatékonysággal tároljuk el agyunk olyan mélységeibe, amelyekből a kreativitás is táplálkozik.

Majd Dr. Csépe Valéria akadémikus, egyetemi tanár előadása hangzott el, melynek címe: Szövetté szőtt tudás volt.  A tanulás- és a tanulócentrikus tartalmi megújulás lényegét elemezte a köznevelésben. A Nemzeti Alaptanterv kidolgozásával megbízott miniszteri biztos elmondta, hogy olyan iskolarendszert szeretnének létrehozni, amelynek középpontjában a gyerekek állnak. Az a cél, hogy ne a tananyagot csupán visszamondani képes tanulókat neveljenek, hanem gondolkodó, a világban eligazodni tudó felnőtteket. A harmónia összetevőiről szólva hangsúlyozta: érzelmeink mindig „velünk vannak”. A stressz, a szorongás, a félelem blokkolja a gondolkozást, a tanulást. A tanár felkészültségén múlik, hogy ezt miként tudja feloldani.

Az ünnepi szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatta be, az iskolák lelkipásztorainak koncelebrálásával.  A liturgia a Veni Sancte-vel, a Jöjj, Szentlélek Úristen kezdetű énekkel kezdődött.

Ternyák érsek szentbeszédében elmondta: Minden pedagógus törekszik arra, hogy sikeres, eredményes legyen, hogy diákjaiból jó és felkészült embert faragjon, olyat, aki tudja a leckét, aki figyel a tanítójára. Érdemes itt párhuzamot vonni Jézus, és a mai tanárok között. Ő a mai evangéliumban szűk tanítványi köréhez fordul. Ezt mondja nekik: Aki szeret engem, megtartja tanításomat.

A főpásztor hangsúlyozta: Figyelemre méltó, hogy Jézus mély személyes kapcsolatba kerül tanítványaival. Követői nem azért fogadják el szavait, tanítását, mert meggyőzte őket azok igazságáról. Leginkább, azért hallgatnak a tanítására, azért követik őt, mert egyéniségével hatással volt rájuk, mert úgy beszélt, mint akinek hatalma van, mert megszerették őt. Igen, mindez leírható ilyen egyszerű állítással: "Aki szeret engem, megtartja tanításomat".

Milyen sokszor megtapasztalják azt Önök, tanítók és nevelők, hogy ha sikerül megszerettetni magukat a növendékeikkel, akkor sokkal könnyebben érnek el eredményeket az oktatásban és a nevelésben is. A tapasztalat azt mutatja, hogy a diákok még egy nem igazán kedvelt tantárgyat is hajlandók megtanulni, ha szeretik a tanárukat.

Hogyan juthat el erre egy pedagógus? Hogyan képes megszerettetni magát? Ternyák érsek szerint egyik módja az lehet, ha ő maga is szereti azt a tárgyat, amit tanít, és még inkább azáltal, ha a szó legnemesebb értelmében szereti a diákjait, igazi javukat, előmenetelüket akarja és erről meg is tudja győzni őket, mert nem sajnálja rájuk az időt, a fáradságot és energiát.

A szónok hangsúlyozta, hogy Jézus egyik titka éppen abban állt, hogy tudott előbb szeretni. Ha a tanár képes már azelőtt szeretni a diákokat, mielőtt a diákok megszeretnék őt, vagy a szaktárgyát, akkor az első fontos lépést már megtette, hogy eredményes pedagógus legyen.

Az igazán sikeres és eredményes tanár is ilyen. Ha csibész diákjaira már akkor felfigyel, amikor még nincs bennük semmi szeretnivaló, amikor undokok, cikizők, sőt, amikor talán még egy kis gonoszságot is felvillantanak. Hogyan lehet képes erre az ember? Kétségtelenül nagyon nehéz, mivel nekünk kell az első lépést megtenni... Hogyan lehet szeretni azt, aki bennünket bánt? Kétségtelen, az embernek felül kell múlnia önmagát. Ezt csak Istentől tudjuk megtanulni, hiszen ő maga a szeretet.

A főpásztor hangsúlyozta: „Jézus, az igazi pedagógus, vagyis nevelő. Fogadjuk el Őt nevelőnknek, pedagógusunknak! Ismerjük meg jobban az ő személyét és tanítását, vagyis az evangéliumot, iratkozzunk be az ő iskolájába, engedjük, hogy Ő neveljen és alakítson bennünket, hogy egyre inkább hasonlóvá váljunk Istenhez.”

Ezután Ternyák Csaba érsek, az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények vezetőinek és lelkipásztorainak javaslata alapján kitüntetéseket adott át.

A nyugdíjba vonuló Kiss Jánosné, a balatoni Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola igazgatónője elismerő oklevelet vehetett át.

A Szent Gellért-díj arany fokozatában részesült: Dr. Gergelyné Dr. Kemény Katalin, a miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium matematika-földrajz szakos középiskolai tanára; Birinyi Aranka, az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és Gimnázium magyar-történelem-filozófia szakos középiskolai tanára; Papp Dénes Csabáné, a balatoni Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola hitoktatója és Bojszkó Tiborné, a miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda matematika-kémia szakos tanára.

A Szent Gellért-díj ezüst fokozatát vehette át: Galsi Zoltán, a törökszentmiklósi Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda kollégiumi nevelőtanára, helytörténész; Durbászné Pauleczki Márta, a szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskola tanítónője; Komjáthyné Kalo Ágnes, az ózdi II. János Pál Katolikus Általános Iskola hitoktatója; Kovács Tiborné, a jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola, Középiskola és Kollégium tanítónője; Károlyiné Kiss Ida, a káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola tanítónője; Jene Andrásné, az ózdi Széchenyi István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium igazgatóhelyettese; Szabadné Dudás Ildikó, a hevesi Szent Gellért Katolikus Általános Iskola történelem - ének-zene szakos tanára és Gálné Ambrus Márta, a bánrévei Szent Mihály Katolikus Általános Iskola tanítónője.

Homa János

(Fotó: bf)