Konferencia a radi vértanúk emlékére

A radi vértanúk – A radi minorita kolostor régészeti föltárása címmel rendeztek tudományos konferenciát Sátoraljaújhelyen október 26-án. A Felső-Bodrogközben az 1600-as években nagyon erős volt a protestáns jelenlét. A katolikus hit terjesztése érdekében 1637-ben minorita szerzetesek telepedtek le Rad községben, akiket lelkipásztori munkájuk miatt gyakran értek zaklatások. Iglódy Illés István kálvinista szülők gyermekeként tért át a katolikus hitre és lépett a minorita rendbe, emiatt meggyilkolták. A 17. században több szerzetestársa is hasonló sorsra jutott. 2000 óta minden év novemberében megemlékeznek Iglódy Istvánról és mártírtársairól, de év közben is érkeznek zarándokok a Bodrogköz bölcsőjébe, hogy imáikban a vértanúk segítségét kérjék. Az idei konferencia több szempontból jelentős. Dr. Ternyák Csaba egri érsek köszöntőjében arról beszélt, hogy már az ősegyház tagjait is sokszor érte üldöztetés, vértanúság.

A főpásztor kiemelte:  a kereszténység lett mára az a vallás, melyet leginkább üldöznek, s sokan adják életüket Jézus Krisztusért. A vértanúk nem a maguk igazáról tesznek tanúbizonyságot, hanem Megváltónkról. Miközben életük árán is kitartanak Krisztus mellett, részeseivé válnak megváltásának, az üdvösség története folytatódik bennük. A kereszténység kétezer éves történetében nem volt olyan időszak, amikor Krisztus követőit nem üldözték volna.

Zombori István történész rámutatott, hogy az elmúlt évszázadokban számos példa volt arra, hogy egy vallás hívői egy másik vallás hívőit saját hitbeli meggyőződésük miatt ölték meg. Korunkban ezrével ölik a keresztényeket, templomokat gyújtanak fel, Európában pedig a liberalizmus az ellenség, amely erkölcsileg pusztít. Probléma, hogy sokan maguk mondanak le hitükről, vallásukról, pedig a keresztény kultúra az alapja az európaiságnak.

A konferencián egyebek mellett elhangzott egy Iglódy István életét bemutató előadás, valamint a minorita kolostor feltárásának számos részletét, eredményét is bemutatták. A legjelentősebb esemény a vértanúk sírjának exhumálása volt. A sírokban feltárt csontok ünnepélyes újratemetése 2019-ben lesz Radon.